Høye strømpriser demper elbil-interessen

Den viktigste grunnen til at folk velger elbil er drivstoff-kostandene, viser en ny undersøkelse.


Ingen tror at nordmenn er langt mer miljøopptatte enn andre, og grunnen til den norske elbil-boomen er i stor grad økonomiske fordeler.

Billig strøm, fritak for moms og avgifter, gratis bom og billigere parkering er de fire økonomiske årsakene til at Norge nå leder an i overgangen til helelektriske biler.

Alle fire fordelene står nå for fall, for når alt kommer til alt så er økonomiske hensyn langt viktigere enn miljømessige hensyn for norske politikere. Trist, men sant.

Parkering og bom har for lengst fått nådestøtet, og de første bilavgiftene er også innført. Og som vi har erfart gang på gang ‒ har politikerne en gang åpnet slusen på gløtt er den ingen vei tilbake.

Nå lever også den fjerde fordelen farlig, spesielt for de som befinner seg på den sørlige halvdelen av landet. Og det er som kjent flesteparten av oss.

Politikerne har åpnet for mer eksport av strømmen, og dermed har mekanismen «tilbud og etterspørsel» slått inn for fullt. Strømprisene har eksplodert, og Norge som tidligere var blant de billigste landene er i støytene det dyreste her i Europa.

Og dermed har prisen for å fylle tanken på en elbil også blitt langt dyrere, og det kan føre til at flere dropper å kjøpe en ny elbil.

For en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF viser at lavere drivstoffutgifter er den viktigste elbilfordelen. Nærmere halvparten svarer dette.

‒ Det er viktig å komme tilbake til en stabil strømpris for at dette skal fortsette å være viktigste elbilfordel, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Og de første signalene på konsekvensen av dette kommer også fram i undersøkelsen. 1 av 4 svarer nemlig at de er mindre interessert i elbil på grunn av en langt høyere strømregning.

‒ Til tross for høye strømpriser, er elbil lønnsomt sammenlignet med bensin- og dieselbil, understreker Sødal.

‒ Men mer normale strømpriser er å foretrekke både for fylling av elbilen og strømforbruket i egen bolig, legger han til.

Sammen undersøkelse viser også at den nest viktigste grunnen til kjøp av elbil er fritak for moms og avgifter, hvor mer enn 1 av 4 svarer at dette er den viktigste fordelen.

‒ Dette viser at regjeringen må vise edruelighet i innføringen av moms på elbiler hvis de ønsker å nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler, mener NAF-rådgiveren.

Politikerne har nå spredd usikkerhet både i bilbransjen og blant folket, for de har allerede annonsert at det kommer moms på kjøpesummen som overstiger 600.000 kroner. Det betyr at de første 600.000 kronene er momsfrie, mens resten av summen blir ilagt en skatt.

Problemet er at bilprodusentene har store vansker knyttet til produksjonen, både grunnet pandemien, mangelen på mikrochips og tilgang på råmateriale og deler fra Russland og Ukraina.

Dermed kan den nye elbilen som bestilles nå, faktisk bli momsbelagt når den blir levert.

‒ Vi mener at innføringen av moms bør utsettes. Mange har bestilt seg bil som først kommer i 2023 på grunn av forsinkelsene. De bør slippe moms, sier Sødal.

På 3. plass over viktigste fordeler ved kjøp av elbil, dukker fritak eller billigere bompenger opp. 1 av 10 har dette som sin viktigste elbilfordel.

‒ Regjeringen har signalisert at de ser på muligheten for at elbiler skal betale det samme som bensin- og dieselbiler i bomringene i byene. Dette advarer vi imot, sier Sødal.

‒ Problemet med bompenger i byene forsvinner ikke av at flere bilister må betale mer. Bompenger i by er en stor selvmotsigelse. Bompengene skal både redusere bilbruken, og finansiere stadig dyrere og flere prosjekter. Det går ikke i hop, advarer rådgiveren.

Her er undersøkelsen knyttet til fordelene ved kjøp av en elbil.

Hvilken fordel er viktigst for deg om du skulle velge elbil?

TotalMannKvinne
Ingen avgift og moms ved kjøp28 %32 %25 %
Lavere omregistreringsavgift1 %1 %1 %
Lavere firmabilbeskatning1 %2 %0 %
Lavere trafikkforsikringsavgift (årsavgift)3 %2 %4 %
Lavere drivstoffutgifter49 %49 %50 %
Billigere/gratis parkering3 %2 %4 %
Billigere/fritak for bompenger11 %9 %12 %
Billigere/fritak for fergebilletter1 %1 %1 %
Kan kjøre i kollektivfelt4 %4 %3 %

*Undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF i mars 2022

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter