Vegvesenet sier at det kan ta tid før alle veiskadene etter Hans er fikset. (Illustrasjonsfoto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)

«Hans»: Elbiler ikke mer sårbare for vann

Uværet Hans gir flere utfordringer for bilistene, og ikke minst Vegvesenet.


Det har bøttet ned regn, og det kommer mer. Uværet Hans har som ventet skapt mye trøbbel, og skademeldingene har tikket inn i rekordfart. Verst er det selvsagt for de som får vann inn i bygninger og for de som bor i rasutsatte områder, men også bilistene får føle på vreden til Hans.

Statens vegvesen har fullt beredskap, og patruljerer blant annet strekninger som er spesielt utsatt for skred og flom.

– Vi oppfordrer folk til å følge med på vær- og veimeldinger, og vurdere behovet for å kjøre, meldte avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen Drift og vedlikehold mandag.

‒ Både flom, jordskred og veltede trær kan føre til at veier stenger. I tillegg kan veier bli stengt på grunn av fare for flom og skred.

Vegvesenet ser spesielt etter disse faresignalene:

  • Intenst regnvær
  • Stor vannføring i bekker og elver
  • Jordfarga vann
  • Erosjon langs bekker og elver
  • Bekker som tar nye løp
  • Overvann i terrenget
  • Utilstrekkelig drenering
  • Sprekker og sig i terrenget
  • Observerte utglidninger og jordskred i nærheten av vei

Om bilister og andre ser lignende tegn kan de melde fra til Vegtrafikksentralen på telefon 175, og Vegvesenet advarer også mot å oppsøke mulige farlige områder av nysgjerrighet.

– Vi følger med på prognoser og har spesiell oppmerksomhet på utsatte steder, i tett samarbeid med andre aktører, som fylkesberedskapsråd, andre offentlige etater og veieiere, forklarer Løkken.

‒ Entreprenørene har også mobilisert sine ressurser. Samtidig er vi opptatt av sikkerheten til de som jobber for oss. Selv om det oppstår skader som fører til at en vei må stenge, er det ikke sikkert at det vil være forsvarlig å sette i gang opprydning og utbedring med en gang.

Veier kan altså bli stengt på ubestemt tid, mens planlagt veiarbeid i utsatte områder er satt på vent.

Vi har allerede sett bilder av biler som nærmest står under vann på parkeringsplasser, men med så mye nedbør som har kommet med Hans er det også utfordrende å kjøre.

‒ Mange sjåfører får seg en overraskelse under kjøring, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Faktisk kan skadene å kjøre gjennom store vannmengder bli så store at bilen må vrakes.

‒ Bilen tåler mye mindre vann enn de fleste er klar over. Resultatet av å kjøre gjennom dypt vann er i verste fall bilhavari, sier Eklo.

Utfordringen er at dagens moderne biler har mye sårbar elektronikk.

‒ Elektronikk er noe av det mest kostbare og kompliserte å reparere og kan gi mange følgefeil, sier Eklo, som legger til at luftinntaket til motoren ofte er plassert lavt på nyere biler og er dermed mer utsatt for vann.

Gjensidige forklarer at om man kjører fort gjennom vanndammer, presses vannet oppover i motorrommet og motoren vil suge til seg vannet gjennom luftinntaket. De sier videre at det ikke skal store mengdene til før det blir bråstopp.

Men er elbiler mer utsatt enn andre typer biler?

– I utgangspunktet skal ikke elbiler være noe mer utsatt. På elbilen ligger batteripakken i bunnen av bilen, men den tåler vanlig vannsprut fordi pakken står i en vakuumtett kasse. Det er likevel begrenset hvor lenge den kan stå under vann, sier han ‒ og legger til:

– Bilene i SUV-klassen er de som tåler mest vann. Det skyldes at luftinntaket ofte sitter høyere og at det er større bakkeklaring.

Og et havari kan bli dyrt om du tar unødvendige sjanser.

Nå dekkes vanligvis skader som oppstår når det kommer vann i motoren av kaskoforsikringen, men Gjensidige understreker at om du du har kjørt ut i veipartier med høy vannstand kan du risikere å få mindre i erstatning.

‒ Hvert tilfelle blir vurdert for seg, men har du kjørt ut i et område med åpenbart for mye vann, kan du risikere avkortning på forsikringen. Det samme gjelder hvis du som følge av vannet kjører ut av veien, sier Eklo.

De anbefaler at man ikke kjører gjennom dypere vann enn 20 centimeter med personbiler, og 30-35 centimeter med SUV eller større bil som tåler noe større dybder.

Eklo anbefaler de som må kjøre i vann å gjøre dette i lav hastighet, for risikoen for vanninntrenging i motoren blir større når farten går opp.

Statens vegvesen sier at det er stor skredfare i tiden etter at regnværet har stoppet, og at veier kan bli stengt på ubestemt tid ‒ og sier at folk må belage seg på at ikke alle reiser vil gå etter planen.

Vegvesenet sier at det kan ta tid før alle veiskadene etter Hans er fikset. (Illustrasjonsfoto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)

Les også:

Les mer om:

Nyheter