Sjekk dette. En sjåfør som fraktet flaggstenger inn i Norge, bar de like godt tilbake over grensen. (Foto: Statens vegvesen)

Fraktet flaggstenger ureglementert ‒ bar de tilbake til Sverige

Det finnes dårlige og gode ideer. Å frakte lange flaggstenger inn i Norge på ureglementert vis er en dårlig en, men det å bære de tilbake til Sverige er kanskje ikke så altfor dumt.


Det kan være en utfordring å vite hva som faktisk er lov når man skal frakte ting med kjøretøy. Og spesielt om disse stikker ut av kjøretøyet, noe ting jo ofte gjør.

Som med det meste andre finnes det også klare regler knyttet til dette i veitrafikkloven, og det er til og med flere avsnitt som omhandler denne problematikken. Men vi er som vanlig serviceinnstilte og byr på kortversjonen.

Om du skal frakte gods som stikker ut med en vanlig bil kan ikke dette stikke mer enn 15 centimeter utenfor bilens bredde. Mer enn dette og du må ha tillatelse fra regionvegkontoret eller Statens vegvesen. Her er blant annet unntaket båttransport med bredde inntil 2,55 meter.

Når det gjelder ting i kjøreretningen kan ikke godset stikke mer enn 1 meter foran kjøretøyet. Loven understreker at «gods som stikker ut foran kjøretøyet eller mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet, skal være merket ytterst med en anordning som har avvekslende rød og hvit farge og fra alle sider har et synlig areal på minst 250 cm²».

I tillegg skal det røde materialet være lysreflekterende, og selvsagt være plassert slik at den er godt synlig.

Men det er mer.

Av og til transporterer man jo ting også i mørket, og om sikten er dårlig skal gods som stikker ut mer enn 1 meter bak kjøretøyet også merkes med lykt som gir rødt lys bakover og til sidene. Videre sier loven at lykten skal ha lysåpning på minst 30 kvadratcentimeter, og skal ikke «virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand».

Ok, da vet vi at det å frakte fullvoksne flaggstenger ute på veien kan by på utfordringer, for de er ganske mye lengre enn både personbiler og selv store varebiler.

Og man bør iallfall ikke ta sjansen på dette om man faktisk skal krysse en grense, for de er normalt ganske greit bevoktet av folk med årvåkne blikk. Slik som på den kanskje mest kontrollerte her i Norge, den på Svinesund.

En som vi regner med er en svenske, og som iallfall kjørte en svenskregistrert liten lastebil, prøvde seg på dette. Det gikk dårlig.

Kjøretøyet ble selvsagt vinket inn, for det var umulig å overse det som stakk ut både foran og bak. Nå skal det sies til sjåførens forsvar at han iallfall hadde merket det som stakk ut bak, dog kun med et lite gult tøystykke.

Flaggstengene ble målt til 16,8 meter, og den største lovlige lengden på et slikt kjøretøy er 12 meter. Men det var ikke alt.

Foran stakk nemlig flaggstengene ut hele 7,2 meter foran kjøretøyet, og som vi nå har lært er maks grense 1 meter. Føreren ble anmeldt for begge forholdene.

Men han ville ikke returnere til Sverige med bøter og uten flaggstenger, så løsningen var ganske kreativ.

For å slippe kostnaden som en større transport ville gitt, valgte han og medhjelperen rett og slett å bære lasten tilbake til Sverige, for der hadde de faktisk lov til å frakte godset. Begrepet «walk of shame» har altså fått en ny mening, for sjekk dette som ja, også jo er et litt morsomt bilde.

Sjekk dette. En sjåfør som fraktet flaggstenger inn i Norge, bar de like godt tilbake over grensen. (Foto: Statens vegvesen)

Les også:

Les mer om:

Nyheter