Dette er svært skummelt. En forbikjøringer over sperrelinjer med to biler i kø, og på toppen en sving noen meter foran. (Ill.foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Flere kvinner dør i trafikken

Målt mot i fjor har færre menn dødd i trafikken i år, men antall kvinner har økt med 35 prosent.


I juli mistet hele 15 personer livet i trafikken, noe som er en oppgang på fire fra juli i fjor. Totalt har 27 mennesker mistet livet i juni og juli, og det er to færre enn tilsvarende måneder i fjor.

Totalt omkom 47 personer i løpet av de tre sommermånedene i 2022.

‒ Sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker, og vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom i trafikken når vi nå går inn i den siste sommermåneden, sier direktør Nils Karbø i Statens vegvesen.

I juli var det tre dødsulykker som krevde to menneskeliv hver, og av totalt 12 ulykker skjedde tre i Nordland og Vestland, to i Trøndelag og Viken, én i Innlandet og Rogaland, melder Vegvesenet.

Det tar det totale antallet opp til 67 omkomne så langt i 2023, to flere enn samme periode i fjor.

‒ Vi vet at statistisk sett så er det flest som omkommer i løpet av sommeren, og det ser ut til å gjelde denne sommeren også, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

‒ Det har skjedd mye positivt for trafikksikkerheten i Norge de siste tiårene, men det er tydelig at det fortsatt er en lang vei igjen for å unngå drepte og hardt skadde i trafikken. Vi må vurdere å revitalisere mye av det påvirkningsarbeidet som tidligere ble brukt for å endre atferd hos risikoutsatte grupper.

Lyspunktet er antall dødelige MC-ulykker, som er nærmere halvert i år. I 2022 omkom 17 motorsyklister fra januar til og med juli, mens ni motorsyklister har mistet livet på veiene så langt i år.

Nærmere halvparten av de som har omkommet, 30 av 67, har dødd etter møteulykker. Åtte av de som mistet livet i juli var involvert i slike ulykker.

‒ Møteulykker har ofte sammenheng med uoppmerksomhet bak rattet, sier Karbø.

‒ Vi ber alle trafikanter om å være skjerpet når man kjører bil. «Å kjøre er det eneste du skal gjøre» er vårt viktigste råd til alle som kjører i sommer.

I tillegg har utforkjøringer krevd mange liv i år.

‒ Juli har vært preget av alvorlige møteulykker hvor hele åtte personer har mistet livet. Selv om bilene har blitt betydelig sikrere enn tidligere har kroppen vår kun en begrenset tåleevne, og den tåleevnen har selvfølgelig ikke endret seg, sier Solstad Steen.

‒ I møteulykker er det ofte mye energi og sterke krefter som fører til at liv går tapt. Sørg for at du ikke kjører for fort, og rett oppmerksomheten din mot trafikken og det som skjer foran deg.

Dette er svært skummelt. En forbikjøringer over sperrelinjer med to biler i kø, og på toppen en sving noen meter foran. (Ill.foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Det er klart flest menn som har omkommet i trafikken i 2023, og av de 67 livene som har gått tapt er det 48 menn. Det er en nedgang fra 51 menn i samme periode i fjor, men trenden med at flere kvinner mister livet bekymrer. I år har 19 mistet livet i trafikken, mot 14 på samme tid i fjor.

Det er ifølge Trygg Trafikk det høyeste tallet siden 2014.

‒ Litt overraskende er det flere kvinner enn det pleier som har omkommet dette året. I tillegg ser vi at det er en liten økning i yngre som har omkommet i år, mens det er en nedgang blant de aller eldste, sier Solstad Steen.

‒ Det er spesielt tragisk når unge jenter og gutter mister livet i trafikken. Det føles fullstendig meningsløst, og igjen sitter det pårørende som er rammet hardt og brutalt på grunn av disse ulykkene.

Ifølge Vegvesenet er Innlandet og Nordland hardest rammet av dødsulykker i år, med henholdsvis 11 og 10 omkomne.

Viken, Rogaland og Trøndelag følger med ni omkomne, og fylkene med færrest dødsulykker er Agder og Møre og Romsdal med tre og Vestfold og Telemark med to omkomne. Oslo har ikke hatt noen dødsulykker så langt i 2023.

‒ Vi må alle ta ansvar for vår felles sikkerhet i trafikken. Hvis alle er oppmerksomme, holder fartsgrensen, kjører rusfritt og husker bilbelte, vil færre dø og bli hardt skadd i trafikken, sier Karbø.

Her er Vegvesenets tips for å bli en mer oppmerksom sjåfør i trafikken:

  • Bestem deg for å være oppmerksom når du kjører.
  • Før du kjører, tenk på hva som kan ta oppmerksomheten din vekk fra trafikken.
  • Gjør deg ferdig før du kjører: Legg vekk mobiltelefonen, spis, finn fram musikk og still inn GPS.
  • Kjør – og konsentrer deg om dette. Det er din viktigste oppgave.
  • Kommer du på noe du må gjøre underveis – stopp og ta en pause.

Les også:

Les mer om:

Nyheter