Fant feil eller mangler på 41.000 tungbiler

Over halvparten av tungbilene som Statens vegvesen kontrollerte i 2021 hadde feil eller mangler.


Statens vegvesen har gjort opp regnskapet når det gjelder tungbil-kontroller for 2021, og det er både litt depressivt og positivt.

La oss ta det negative først.

Vegvesenet gjennomførte totalt 79.856 tungbilkontroller i fjor, 800 mer enn året før. Av disse ble det avdekket feil eller mangler i 43.168 kontroller, noe som tilsvarer 54 prosent. Altså godt over halvparten.

Det høres sjokkerende ut, men det er ikke riktig så ille som det høres ut som.

‒ De aller fleste tungbilene som kjører på norske veier har alt i orden, understreker leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

‒ At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne.

Så de har åpenbart blitt flinke til å plukke ut kjøretøy som ikke har alt i orden, og traff altså på over halvparten av kjøretøyene de valgte å kontrollere i fjor.

Totalt var det rundt 470.000 kjøretøy innom Vegvesenets kontrollplasser i 2021, og de aller fleste fikk altså kjøre videre etter en kort stopp.

‒ Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter, sier Wigdel.

Og det er mange av disse.

Regnskapet viser nemlig at hele 23.096 rett og slett fikk kjøreforbud, og hadde altså så alvorlige feil eller mangler at de ble plukket vekk fra veiene. Over halvparten, 12.500, hadde overlast eller manglende lastsikring.

‒ De som får kjøreforbud fordi bil eller tilhenger veier for mye, må laste om før de får kjøre videre. I fjor ila vi også 3.677 kroner gebyr for overlast, forklarer Wigdel.

‒ Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på veien. De som blir stoppet med dårlig sikret last får ikke fortsette før det er rettet opp.

De mest alvorlige tilfellene blir anmeldt, og det gjorde Vegvesenet 1.729 ganger i fjor. Over halvparten av disse kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

‒ Det er bare de mest alvorlige bruddene på kjøre- og hviletidsreglene som blir anmeldt. De som jukser med kjøre- og hviletiden får et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket og de utgjør en fare i trafikken. Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs veien, sier Wigdel.

Les også:

Les mer om:

Nyheter