Det har vært en ganske stor nedgang av biler inn og ut av Oslo, viser nye tall. (Foto: Knut Opeid, Statens vegvesen)

Elbilene kastet ut av kollektivfeltet ‒ trafikken stuper

Nye tall indikerer at folk i og rundt Oslo har skaffet seg elbil for å komme seg forbi køen, for etter at det ble stengt for tilgang til kollektivfeltet har trafikken falt betraktelig.


Det jobbes nå med utbedringer av sentrale veier i Oslo, og trafikken må sluses om. Dermed ble det også besluttet at elbilene ikke lenger skal få tilgang på kollektivfeltet, og må nå som alle andre bilister inn i køene.

Forbudet mot kjøring i kollektivfeltene på riks- og europavegnettet i Oslo og Akershus ble innført 6. mai, og Statens vegvesen har vært så nysgjerrig på resultatet at de allerede etter en måned har den første målingen klar. 

Det er Vianova som har fått oppdraget med trafikktallene etter 6. mai mot tidligere ukesdøgntrafikk i samme periode, noe som betyr at vi kan se de første effektene av forbudet.

Og resultatet er som Vegvesenet håpet på ‒ en nedgang i trafikken. Det er dog ikke nok til å unngå kaos når den viktige Ring 1 i Oslo stenger, men en lovende start, sier de. 

‒ Jeg vil rette en takk til de som til nå har fulgt oppfordringen vår om å la bilen stå. Om flere følger deres gode eksempel vil stengingen av Ring 1 gå bra, sier Halvard Gavelstad, prosjektleder for trafikk i Ring 1-prosjektet.

Så hva sier trafikktallene?

Jo, i korridor Vest har trafikken stupt med hele 10.800 biler i snitt per dag, i korridor Nordøst med 1.800 biler og i korridor Sør er biltrafikken redusert med 3.200 biler, melder Vegvesenet. 

Det betyr en nedgang på 15.800 kjøretøy, og dette er omtrent like mange biler som det er innbyggere i Finnmarks største by, Alta. 

Vegvesenet betegner dette som er betydelig nedgang, spesielt fra vest, men Gavelstad sier at for å sikre tilstrekkelig avviklingen i Operatunnelen må det vurderes supplerende tiltak på blant annet E6 inn mot sentrum.

‒ Dette harmonerer med den observerte endring i framkommelighet. Det er kun i korridor Vest (E18) framkommeligheten er blitt til dels betydelig dårligere ved innføring av elbilforbud i kollektivfeltene. E18 vestfra har høyest trafikk og størst andel elbiler, påpeker prosjektlederen.

Hvor trafikantene har blitt av er ikke så godt å si, for Ruter har ikke registrert en betydelig vekst i antall reisende så langt. Det er dog et økt press på enkelte ekspresslinjer, men Ruter sier at det fortsatt er tilstrekkelig kapasitet.

Bussene merker på sin side godt at elbilene er ute av kollektivfeltene, og her er det bedringer i både fremkommelighet og hastighet på flere strekninger. Det gir også betydelig mindre variasjon i reisetidene, og dermed også bedre forutsigbarhet for de reisende.

Men bussene sliter også mer på andre strekninger, og deriblant de som er tilfartsveier før kollektivfeltet.

Vegvesenet vil ikke konkludere etter bare en måned, spesielt med tanke på at mai bød på mange inneklemte fridager. I tillegg har det vært andre trafikale utfordringer, deriblant ulykker og større anleggsarbeid på veier rundt Oslo som reduserte kapasiteten og dermed ga mer kø enn normalt. 

‒ Det er viktig å understreke at det basert på tilgjengelige data fortsatt er for tidlig å gjøre klare konklusjoner på de langvarige effektene av å fjerne adgang for elbiler i kollektivfeltene på europa- og riksveier i Oslo og Akershus, og på kommunale veier i Oslo, understreker Gavelstad.

‒ Tiltaket har virket i litt over en måned, noe som er svært kort tid. Vi trenger lenger tid for å se om langtidseffektene slår inn.

Han ber de som har muligheten til å la bilen stå gjøre det, og heller velge kollektiv.

‒ Nå som elbilene er tatt ut av kollektivfeltene har bussenes framkommelighet og hastighet økt, understreker prosjektlederen.

Her er trafikktallene:

(Ill.:: Erik Rebne Larsstuen, Statens vegvesen)

Les også:

Debatt

Les mer om:

Statens vegvesen