Distriktene fortsatt skeptisk til elbiler

Målet er at alle nybiler skal være nullutslippsbiler i 2025, men mange i distriktene er fortsatt like skeptisk til elbiler som de har vært.


Det viser nye tall fra NAF.

– Det er foreløpig ingen tegn til at distriktene er i ferd med å ta igjen elbil-gapet til sentrale strøk, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.

Elbilene har til nå vært et slags sentralt fenomen, hvor folket i de store byene har drevet opp salget av disse til stadig nye høyder. Men ettersom salgspilene fortsatt peker oppover, i mai var 6 av 10 nye biler nullutslippsbiler, skulle man kanskje tro at distriktene nå kommer etter.

Men i en ny undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra NAF viser at 4 av 10 som er bosatt i distriktene sier nei til elbil. Dette er dobbelt så stor andel som i de mest sentralt plasserte kommunene, hvor over halvparten sier at deres neste bil blir en helelektrisk en.

‒ Det er fortsatt stor motstand mot elbiler i distriktene. Det er en stor utfordring for regjeringen som vil at nybilsalget i 2025 skal være utelukkende nullutslippsbiler, sier Sødal.

‒ Vi vet at forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under 5 prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer, snarere tvert imot, sier han.

Tilbake i 2017 gjennomførte NAF en lignende undersøkelse, og den gang var 26 prosent av de i distriktene positive til elbiler. Nå er tallet på 27 prosent.

‒ Tallene våre peker mot at elbil-forskjellen mellom sentrale og usentrale strøk bare vil øke. Det er fortsatt folk i byene som er mest interessert i å skaffe seg elbil. Om få år vil det sannsynligvis være en enda større todeling mellom by og land, med de konfliktene og dilemmaene dette medfører på bompenger og avgiftsfritak, sier Sødal.

Rådgiveren har to råd til myndighetene.

‒ For det første må de sørge for at det finnes et oppegående hurtigladenettverk langs norske veier, slik at alle er trygge på å få ladet langs veien, slik Stortinget har bestemt.

‒ Det andre er å ha is i magen på momsfritaket for elbiler. Å starte innføringen av elbilmoms i 2022 vil selvsagt bremse elbilsalget i distriktene. Skal politikerne nå sitt eget mål om elbilsalg er det alt for tidlig med moms på elbiler fra 2022, slår Nils Sødal fast.

Slik svarte drøye 4.000 som deltok i undersøkelsen i januar på utsagnet: «Jeg vil at min neste bil skal være en elbil»:

Mest sentrale2345Minst sentrale
Svært enig20 %21 %14 %16 %10 %7 %
Enig31 %29 %24 %20 %16 %20 %
Verken enig eller uenig18 %23 %24 %24 %28 %24 %
Uenig11 %10 %15 %17 %23 %17 %
Svært uenig6 %8 %10 %12 %16 %21 %
Vet ikke13 %9 %11%10 %6%10%

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter