Disse veiene får ny asfalt

1.000 kilometer og nesten 1 million tonn med ny asfalt på riksveiene mellom mai og september.


– Gode veier med et godt veigrep er viktig både for fremkommeligheten og for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

‒ Videre er det viktig å utbedre og ta vare på de veiene vi allerede har. Når vi nå ruller vi ut nesten 1 million tonn asfalt på riksveier over hele landet, er det i tillegg en mer klimavennlig asfalt enn tidligere som blir brukt.

Statens vegvesen inngår i disse dager 27 kontrakter til en samlet verdi av 1.250 mill. kroner for vedlikehold av veidekkene på om lag 1.000 kilometer riksvei, og i disse er det lagt vekt på CO2-utslipp og kvaliteten på asfalten. Dette er det tredje året CO2-utslipp vektes av Statens vegvesen ved tildeling av asfaltkontrakter.

– Det er bra for miljøet å ta godt vare på de veiene vi allerede har. Når vi i tillegg kan vi asfaltere på en mest mulig klimavennlig måte, er det enda bedre, sier Hareide.

Grunnen til at norsk asfaltlegging er sesongbasert er at telen først må ut av bakken, men nå er endelig vinteren på vikende front og asfaltarbeidet kan starte.

Allerede i fjor høst ble det bestemt hvilke strekninger som får ny asfalt, men om det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger er det mulig å omprioritere eller å justere omfanget, opplyser Vegvesenet.

– Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres mindre omfattende arbeid over kortere strekninger, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder asfalt i Statens vegvesen.

Han understreker at ny asfalt er viktig for sikkerheten, for dette gir et godt veggrep som sikrer fremkommelighet og gir god kjørekomfort.

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksveiene, noe som gjøres ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Dermed får Vegvesenet ut nøyaktige data om spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på veinettet. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Asfalteringen tar altså til i mai, og planen er at sesongen avsluttes i september. Som vanlig må alle ta hensyn til veiarbeidet og de som jobber på veiene, for langt fra alle gjør dette. Vegvesenet sier at det hvert eneste år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.

– Vi ber om at alle beregner litt mer tid på å komme fram mens arbeidet pågår. Ta det med ro og vis hensyn til de som jobber på vegen. De er der for oss alle, sier Lunaas.

Her kan du sjekke ut hvilke veier når deg som får nytt dekke dette sommerhalvåret:

Les også:

Les mer om:

Nyheter