Dårlige veier skaper farlige situasjoner for MC-førerne

Grus, hull og andre uforutsette ting på veibanen gjør at mange MC-førere havner i farlige situasjoner, viser en ny undersøkelse.


Det har vært mye fokus på alvorlige MC-ulykker de siste årene, for mens det totalt er stadig færre som mister livet i den norske trafikken følger ikke MC denne utviklingen.

Risikoen for å miste livet eller bli hardt skadd per kjørt kilometer er 9 ganger høyere på moped og 18 ganger høyere på tung og mellomtung MC, sammenlignet med personbil, viser statistikk fra i fjor.

Så sent som i november møttes en rekke aktører for å diskutere tiltak og MC-sikkerhet, og dette var første gang det var et nasjonalt forum for MC-sikkerheten.

En viktig brikke for MC-sikkerhet er veivedlikehold, viser en ny NAF-undersøkelse.

Denne avdekker at halvparten av MC-førerne har vært i en ulykke eller opplevd farlige situasjoner som følge av grus, hull eller andre uforutsette ting på veibanen.

‒ Dette er høye tall og det er tall som bekymrer, sier Jan Harry Svendsen, ansvarlig for MC i NAF.

Det er Norstat som har gjennomført undersøkelsen, som altså viser at dårlig vedlikeholdte veier øker risikoen for MC-førere.

15 prosent sier de har vært utsatt for en ulykke som skyldtes grus, hull eller andre mangler ved veien, mens 35 prosent opplyser at de har opplevd farlige situasjoner av samme årsak. 

‒ Vedlikeholdsetterslepet på veiene våre er enormt. Dårlige veier kan skape trafikkfarlige situasjoner. Det er NAF sin undersøkelse blant MC-førere en bekreftelse på, sier Svendsen. 

Etterslepet knyttet til vedlikehold av norske veier vokser, og er nå anslått til å koste 100 milliarder kroner. NAF sier at det fortsatt ikke er noe troverdig planer på hvordan dette skal hentes inn, og de er bekymret.

‒ Veieierne, både kommuner, fylkeskommuner og staten, har et spesielt ansvar for å minimere risikoen for at motorsyklister og andre trafikanter opplever farlige situasjoner eller ulykker som en følge forhold ved veien, sier Svendsen.

For de på to hjul er grus og hull spesielt farlig, og nå er det igjen klart for en ny MC-sesong.

‒ For MC-folket er det årets høydepunkt, men det er også en farlig tid, poengterer Svendsen.

‒ NAFs oppfordring er at å kjøre forsiktig og tar høyde for at det kan være skader i veien og grus som ligger i veibanen etter vinteren. Som motorsyklist er man utsatt og det må man ta hensyn til.

Som vanlig er rådet å trene litt før man for alvor setter i gang med sesongen.

‒ Å kjøre motorsykkel krever trening. Mange, også NAF, tilbyr ulike kurs for å øke sikkerheten og for å «banke rust». Vi anbefaler så mange som mulig til å delta på denne typen av kurs fordi vi vet at de som har deltatt ikke bare blir en tryggere motorsyklist, men at det også øker gleden av å kjøre motorsykkel, forteller Svendsen.

Norstats undersøkelse ble gjennomført i mars, og 1.000 personer ble spurt. Av disse svarte 82 prosent at eier/disponerer MC/moped.

Har du vært utsatt noe av følgende når du har kjørt MC/Moped? (flere svar mulig)  
 TOTAL 
BASE 82 
Utforkjøring 8 % 
Sammenstøt med annet kjøretøy 12 % 
Farlig situasjon i forbindelse med forbikjøring 19 % 
Ulykke i forbindelse med forbikjøring 7 % 
Farlig situasjon som skyldes veifeller (grus i veibanen, hull osv.) 35 % 
Ulykke som skyldes veifeller (grus i veibanen, hull osv.) 15 % 
Ingen av disse 50 % 
TOTAL 146 % 

Les også:

Les mer om:

Nyheter Motorsykkel