Bom stopp for halvåpne sideveier

Et drøyt halvår etter at regjeringen slo fast at de villefjerne bommer på sideveier, får nå sideveier til E16 Kongsvinger fullebomtakster.


Med Frp i regjeringen og et gryende bompengeopprør rundt i
landet ble det i fjor gjort to tiltak for å lette på trykket rundt bilistene.

I juni ble det bestemt at Statens vegvesen og Nye veier ikke
får lov til å planlegge nye prosjekter med bompunkter på sideveiene i nye
prosjekter, og i august slo daværende samferdselsminister Jon Georg Dale fast at
alle nåværende prosjekter skulle gjennomgås for å se om det var mulig å fjerne
allerede eksisterende bommer på sideveier.

Allerede før dette var det et prøveprosjekt i gang rundt nye
E16 Kongsvinger, en strekning som sto ferdig sent i 2014. Det var satt opp
bommer både på E16 og sideveiene.

I 2017 ble det satt i gang et prosjekt med halve bomtakster på sideveiene, samt at rundt beboerne på på Fulu og Galterud fikk fritak.

Prøveprosjektet ble evaluert allerede ett år senere, og
fylkesrådet både i Hedmark og Akershus sa allerede i slutten av 2018 at
prosjektet burde avvikles. Det var for mye lekkasje fra E16 og over til de
mindre sideveiene.

Sagt med andre ord; altfor mange ville unngå bompunktene.

Nå avslutter også regjeringen prøveprosjektet.

‒ Dette er ingen enkel sak for regjeringen, og vi har ikke
tatt lett på avgjørelsen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

‒ Det er viktig for oss å se på det helhetlige bildet i
slike sammenhenger. Det var mange bilister som valgte de gamle sideveiene
framfor den nye E16. Dette førte til mer trafikk og dårligere trafikksikkerhet
på sideveiene.

Da regjeringen sist sommer strammet inn for bruken av sideveisbommer var argumentet at disse veiene brukes først og fremst av folk som kjører til og fra barnehage, jobb, matbutikken og fritidsordninger, og de burde skjermes.

Rundt E16 Kongsvinger viser det seg imidlertid at bilistene
generelt er villig til å bruke lenger tid for å slippe bompunkter.

‒ Formålet med utbyggingen ble dermed ikke oppnådd. Det
betyr også at vi ikke får igjen de pengene vi har brukt på en helt ny E16.
Derfor valgte vi å avslutte prøveordningen med halv takst. Som en kompensasjon
åpner vi for at det kan innføres et passeringstak på 40 passeringer i måneden
for dem som bruker sideveiene ofte, sier samferdselsministeren.

Forutsetning for å innføre passeringstaket er imidlertid at
garantistene for bompengelånet samtykker til dette.

Et annet aspekt er det økonomiske, og prøveprosjektet førte
til et beregnet et årlig tap på om lag 15 millioner kroner. Dette fører til at
innkrevingstiden vil øke med i overkant av 3 år.

Problemet er altså trafikklekkasje, og antall kjøretøy på
sideveiene til nye E16 økte betraktelig etter innføringen av halv takst.

Trafikken økte med 1.500 kjøretøy daglig på fylkesvei 175,
fylkesvei 250 og gjennom Kongsvinger sentrum. På E16 er trafikken redusert med
1.300 kjøretøy daglig.

‒ Dette betyr at trafikken er flyttet fra en ny, trygg og
trafikksikker europavei over på en fylkesvei som ikke er tiltenkt en slik
voldsom økning. Det kan fort føre til farlige hendelser, og i verste fall
trafikkulykker. Det ønsker vi ikke, sier Hareide.

Det var også ifølge fylkesrådene store administrative
utfordringer rundt fritaksordningen til beboerne på Fulu og Galterud.

‒ Jeg har stor forståelse for at innbyggerne på Fulu og
Galterud skulle ønske at fritaket kunne vare. Det er alltid kjedelig å miste et
godt anvendt gode. De som tidligere har fått fritak vil også være omfattet av
passeringstaket på 40 passeringer i måneden, sier Haride.

Kommunene Sør-Odal og Kongsvinger ønsket delvis å videreføre ordningen, men de ble ikke hørt.

Les også:

Les mer om:

Nyheter