Dårlig veier skaper bekymring. (Foto: NAF)

Bilistene frykter dårlige veier mer enn fyllekjørere

Dårlige veier troner på topp når det kommer til bekymringer på hverdagsreisen med bil, og kanskje litt overraskende er ras og skred det bilistene frykter minst.


‒ Frykten for at veien i seg selv er farlig, er mer utbredt enn frykten for ruskjørere eller møteulykker, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

For 68 prosent svarer nemlig «dårlig vedlikeholdte veier» på spørsmål om hva som bekymrer dem på hverdagsreisen, viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023.

Og heller ikke overraskende er det flere i distriktene enn i byene som frykter dette, for som kjent er det ofte i utkanten av vi finner dårlig vedlikeholdte veier. I Distrikts-Norge svarer hele 79 prosent at de er bekymret på grunn av de dårlige veiene. 

‒ Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge, sier Handagard.

‒ Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer. Vedlikeholdet av veiene må tas på alvor, det er et soleklart krav viser disse tallene.

I tillegg at dårlige veier kan føre til ulykker slik som utforkjøringer, kan de også ødelegge kjøretøyet og ikke minst dekkene.

Veivedlikeholdet har et enormt etterslep, og veiene er spesielt utsatt når det kommer ekstremvær. Det viste uværet «Hans», hvor over 100 veier ble stengt i etterkant.

Ifølge NAF er nå etterslepet på fylkesveiene estimert til 86-93 milliarder kroner, så det er mange dårlige veier rundt om i Norge som spesielt bekymrer bilistene i distriktene.

Videre viser NAFs Trafikantbarometer at de i distriktene også frykter ting som viltpåkjørsler, dårlig vintervedlikehold og manglende sykkelvei og fortau.

Og det er et klart skille på frykten målt mot byene.

For i disse er nemlig den store frykten syklistene, for det er slik at også bilistene er bekymret over at det skal oppstå farlige situasjoner med de syklende. Faktisk svarer 69 prosent dette i byene. Det er 5 prosentpoeng mer enn bekymringen for dårlige veier.

‒ I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i distriktene er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard. 

Dårlig veier skaper bekymring. (Foto: NAF)

Slik svarte de spurte om deres bekymringer på hverdagsreisen. Andel som svarer «ja» på spørsmål om de er bekymret for: 

 • Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l.) ‒ 68 prosent
 • Farlige situasjoner mellom bilister og syklister ‒ 62 prosent
 • Dårlig vintervedlikehold ‒ 60 prosent
 • Manglende gang-/sykkelvei eller fortau ‒ 50 prosent
 • Berusede/rusede sjåfører‒ 47 prosent
 • Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister ‒ 47 prosent
 • Påkjørsler ‒ 44 prosent
 • Manglende lys/mørke veier ‒ 43 prosent
 • Møteulykker/frontkollisjoner ‒ 40 prosent
 • Viltpåkjørsler ‒ 39 prosent
 • Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager ‒ 35 prosent
 • Farlige situasjoner ved av/påstiging til kollektiv ‒ 26 prosent
 • Skred og ras ‒ 14 prosent

Kilde: NAF Trafikantbarometer 2023, utført av Norstat for NAF.

Les også:

Les mer om:

Nyheter