Tungtransporten henger etter i den elektriske revolusjonen her i Norge, men PostNord gjør iallfall sitt for å gjøre denne utslippsfri. (Fotos: Einride)

Baner vei for grønne godskorridorer

Svenske Einride er med i et norsk prosjekt som skal føre til selvkjørende godstransport. Men før det skal de sammen med PostNord sørge for å ta ned frakt-utslippene mellom Norge og Sverige.


Ok, la oss ta de selvkjørende greiene først, for dette er noe nytt og veldig spennende. Og når det kommer til transport rundt de store havnene er det faktisk et norsk prosjekt som leder an.

EU satte allerede i 2016 i gang et prosjekt hvor kjøretøyene er koblet i et nettverk og kjører automatisk, med dette har vært mer komplisert enn hva de i utgangspunktet trodde. Så da har de har like godt tatt kontakt med de skarpeste hodene ‒ ja, de som befinner seg i Norge.

Et nytt EU-støttet prosjekt som heter MODI er nemlig ledet av ITS Norway, og som mange vet står ITS for intelligente transportsystem. Målet for ITS Norway er dermed å komme opp med morgendagens løsninger rundt transporten, og det inkluderer smarte og ikke minst automatiserte systemer.

Det betyr også selvkjørende lastebiler, som i framtiden blir svært viktig når både EU og ikke minst Norge skal nå målene om ingen drepte i trafikken.

MODI blir et viktig skritt, og dette er altså et stort og banebrytende EU-prosjekt rundt selvkjørende godstransport. Prosjektet skal ifølge ITS Norway demonstrere kjøring uten sikkerhetssjåfør på både offentlig vei og i lukkede terminalområder på strekningen fra Rotterdam til Moss.

Dette er selvsagt et viktig prosjekt for ITS Norway, men det er minst like viktig for de norske partnerne som nå får muligheten til å bygge opp unik kompetanse på dette viktige feltet. Og de er det mange av, for ITS Norway har knyttet til seg norske aktører som Trondheim-baserte Q-Free som utvikler nye transportløsninger, Statens vegvesen, Kartverket, Sintef, TØI og Viken fylkeskommune. I tillegg er Asko og Moss havn også assosierte partnere.

Av de industrielle partnerne i dette norskledede EU-prosjektet kan vi nevne Volvo, DAF, Maersk, DFDS ‒ og Einride.

Det svenske selskapet er den ledende autonome partneren i det 42-måneders planlagte prosjektet med en kostnadsramme på 28 millioner euro, og hovedmålet er å støtte utrullingen av tungtransport ved å adressere standardiseringer, forskrifter og infrastruktur.

Einrides autonome kjøretøy er bokstavelig talt grensesprengende, for planen er at de skal demonstrere en selvkjørende lastebil som krysser grensen mellom Göteborg og Oslo på E6 i 2025.

Det er bare et av flere prosjekt Einride har på gang, og de samarbeider blant andre med giganter som Pepsi, Lidl, Electrolux og InBev ‒ og målet er å hjelpe andre med overgangen til en elektrisk og utslippsfri frakt-framtid.

Det inkluderer også PostNord.

Den skandinaviske postgiganten har store elektriske ambisjoner her i Norge, og ved utgangen av 2022 var i overkant av 40 prosent av PostNords varebiler elektriske. Målet er hårete, nemlig å bli fossilfritt innen 2030.

Og ettersom de leier de fleste bilene, akter de å ta med seg underleverandørene på sin reise over til utslippsfrie pakkeleveringer. Her spiller Einride en viktig rolle.

For nå tar de steget inn i Norge når det kommer til operasjonelt drift, noe som ifølge dem selv blir viktig om Norge skal nå målet om at alle nye tunge lastebiler skal ha nullutslipp i 2040.

– Gitt Norges banebrytende arbeid med å elektrifisere personbiler, er det bare logisk at de også tar en ledende rolle i elektrifiseringen av tunggods, sier Robert Falck, grunnlegger og administrerende direktør i Einride.

‒ Når vi distribuerer våre elektriske flåter og bygger ut den nødvendige infrastrukturen for å sikre pålitelig og tilstrekkelig godstransport i hele Skandinavia, er vi beæret over å bidra til denne innsatsen og bidra til å opprettholde Norges ledende posisjon innen elektrisk transport.

PostNord er ansvarlig for 35 prosent av alle postforsendelser i Skandinavia, og Einride inngikk i fjor en lignende elektrisk avtale med svenske PostNord. Danmark skal også inn i denne satstingen, og målet for Einride er til slutt et gedigent nettverk som baner seg vei nedover Europa.

Norge blir nå en del av Nordic Link-nettet de annonserte i fjor, og kobler sammen strategiske steder i Oslo-regionen med Sverige. Videre er planen å utvide videre nedover E6 og ned til Danmark, og deretter knytte kontakt med fastlands-Europa før 2025.

Dette nettverket skal ikke bare muliggjøre elektrisk transport, men også bane vei for en digital og autonom grenseoverskridende transport gjennom Skandinavia.

Einride sier at det nye partnerskapet med PostNord skal dekke mer enn 1.500 kilometer som tidligere var drevet av fossilt brensel per dag, og resultatet forventes å bli en reduksjon på opptil 95 prosent i CO2-utslipp sammenlignet med diesellastebiler.

Det tilsvarer ifølge Einride 2.100 tonn CO2-utslipp over tre år.

– For PostNord betyr dette samarbeidet starten på å implementere grønne korridorer mellom flere store terminaler i Norge. Ved å benytte Einrides løsninger er det mulig å gjøre en betydelig del av godset transporteres med nullutslippskjøretøy, noe som gir en betydelig miljøpåvirkning, sier May-Kristin Willoch, assisterende bærekraftsdirektør i PostNord Norge.

– Dette bringer PostNord nærmere målet om å bli fossilfritt innen 2030.

Og en gang i framtiden blir nok pakkene også levert med en automatisert bil takket være prosjekter som MODI, og slik kan det se ut når en helautomatisk Einride kjører rundt i et norsk fiskevær en finværsdag.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter