Ulovlig chiptuning er ifølge Vegvesenet og Skatteetaten et stort problem. (Foto: Statens vegvesen)

10.000 biler kan være ulovlig trimmet

Myndighetene har fortsatt store utfordringer med chiptuning på det grå markedet, og mange bileiere risikerer avkortning i forsikringen ved en ulykke.


De siste årene har Statens vegvesen flere ganger aksjonerte mot biltrimmere, for dette er stor business også her i Norge. For mange operere helt i gråsonen, og noen også utenfor denne.

Det er i utgangspunktet lovlig å trimme bilen, men da må også typegodkjennings-dokumentasjon være i orden og bilen må godkjennes på nytt av Statens vegvesen.

Kort sagt skal den nye effekten stå oppført i bilens vognkort, og gjør den det er det ingen problemer.

Problemet er dog at mange får bilen trimmet uten at bilen godkjennes på nytt, og det har vært et problem over lang tid. Og Statens vegvesen har kjørt flere aksjoner for å avdekke useriøse aktører, noe de nå har gjort igjen.

Vegvesenet opplyser at de sammen med Skatteetaten og politiet har oppsøkt chiptuningaktører flere steder i landet, og de har nå mistanke om at så mange som 10.000 biler kan være ulovlig trimmet hos virksomhetene.

Aksjonene har ført til at to aktørene er pågrepet av politiet, og disse skal avhøres og virksomhetenes lokaler er ransaket for å sikre bevis for ulovlig virksomhet og skatteunndragelser.

– Statens vegvesen følger nøye med på aktørene som tilbyr chiptuning, sier Per Herman Pedersen i Statens vegvesen.

‒ I markedsføringen av chiptuning kan det virke som at det er fritt fram, men det er det ikke. Chiptuning er definert som godkjenningspliktig arbeid, og det betyr at det kun er godkjente verksteder som kan utføre dette.

Som vanlig over i det grå og mørke markedet har en ulovlig ting gjerne ringvirkninger, og myndighetene har mistanke om betydelig økonomisk kriminalitet knyttet til virksomhetene.

‒ Skatteetaten anslår at om lag 37 millioner kroner i bruttoinntekt ikke er oppgitt til skattemyndighetene, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

‒ Dette ser vi svært alvorlig på. Skatteetaten har allerede anmeldt to saker, og vil fortløpende vurdere om det er grunnlag for å anmelde flere. Vi har god oversikt over bransjen, og jeg vil sterkt oppfordre alle som driver med chiptuning om å etterleve regelverket før vi kommer på besøk neste gang.

De som ikke følger regelverket risikerer både politianmeldelse for skatteunndragelse fra Skatteetaten og anmeldelse for ulovlig verksteddrift fra Statens vegvesen, samt inndragning av bruttoomsetning og utstyr fra politiet. På toppen av dette kommer etterforskning og straff.

Ulovlig chiptuning er ifølge Vegvesenet og Skatteetaten et stort problem. (Foto: Statens vegvesen)

Også for bileieren kan det bli trøblete.

‒ Statens vegvesen kan også kalle inn kjøretøy som vi mistenker har blitt chiptunet ulovlig til kontroll, sier Pedersen.

‒ Kjøretøy som ikke kan godkjennes må tilbakestilles til originalstand, og dette må bileier kunne dokumentere fra et godkjent verksted.

Vegvesenet sier at noen chiptuningaktører ligner et ordinært verksted, og at chiptuning også tilbys av omreisende virksomheter eller fra garasjer og lignende.

Videre forteller de at markedsføringen ofte skjer via sosiale medier, og at chiptuning ofte blir omtalt som en optimalisering av motoren hvor bilen på en enkel og rimelig måte kan få mye mer krefter.

– Men det er ingen som nevner at motorens utslipp kan øke betydelig som følge av chiptuning. Derfor er det krav om at bilen må godkjennes på en trafikkstasjon, og ny effekt skrives inn i vognkortet, sier Pedersen.

‒ For at Statens vegvesen skal kunne godkjenne chiptuningen, må du kunne dokumentere at utslippene ikke er høyere enn det de var da bilen ble registrert første gang. Bilen må også tilfredsstille krav til blant annet dekk, bremser og støy som følge av den økte effekten, forklarer han videre.

I verste fall kan ulovlig chiptuning bli veldig dyrt.

For er ikke den nye effekten oppgitt i vognkortet, risikerer man avkortning i forsikringen ved en ulykke.

– Dette kan utgjøre betydelige beløp hvis man har skyld i en ulykke med personskader og store materielle skader, advarer Per Herman Pedersen hos Vegvesenet.

Les også:

Les mer om:

Nyheter