Nå kommer de smarte brøytestikkene

Med innebygde GPS-signaler har brøytesjåføren full kontroll selv i tilnærmet null sikt.


Det er mange hundre værutsatte veistrekninger her i Norge, noe vi blant annet kan takke de mange fjellovergangene for.

Statens vegvesen jobber kontinuerlig for å gjøre vinterferden over disse både enklere, bedre og sikrere, og har blant annet kommet med SMS-varsel for 107 av de utsatte strekningene. Det betyr at bilistene som ferdes over disse faktisk kan få en tekstmelding rett i lomma om det er noe trafikkavvik.

Men Vegvesenet tenker også på brøytesjåførene, disse heltene som jobber dag og natt for å holde veiene åpne når kong Vinter har sine hissige perioder.

En ting som forenkler jobben til disse er såkalte intelligente brøytestikker. Og det blir disse stikkene kalt for ettersom de er utstyrt med GPS-signaler, noe som er ganske så smart.

Når Vegvesenet setter disse ut om høsten så logger de også posisjonen til hver av stikkene på begge sider av veien. Disse er koblet til en app som installeres på et nettbrett, og dermed kan brøytesjåføren ha kontroll på at brøytebilen befinner midt i veibanen selv om det er svært dårlig sikt.

Videre får hver av kjøretøyene i kolonnen som er maks 25 kjøretøy hver sin brikke på størrelse med en liten mobil, og disse lyser grønt når avstanden til kjøretøyet foran er riktig og rødt om den er for stor. Også brøytesjåførene foran og bak kolonnen kan holde øye med avstanden mellom kjøretøyene.

Vegvesenet sier at dette gjør kolonnekjøringen tryggere og mer effektiv, noe som igjen betyr at det kan kjøres flere kolonner på kortere tid. Det igjen betyr mer oppetid for fjellovergangene, som jo er fokus i prosjektet kalt «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger».

Før årets vinter blir de intelligente brøytestikkene satt ut på fire utsatte strekninger ‒ Hardangervidda, Hemsedalsfjellet, Filefjell og Vikafjellet.

– Vi er stolte over å ta i bruk og teste ny teknologi på en driftskontrakt som med fire høgfjellsoverganger som er blant de tøffeste i landet, sier Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

‒ Dette setter store krav til oss som vegeier, og vi ser fram til godt samarbeid med entreprenør Presis Vegdrift og brøytestikke-produsent Roadtech slik at vi kan utføre vårt samfunnsoppdrag som er å sørge for et trygt og forutsigbart framkommelig vegnett med høy oppetid.

Sjefen hos Presis Vegdrift gleder seg også.

– Vi er topp motiverte, og gleder oss til jobben med i krevende og spennende kontraktsområde, sier Eivind Iden.

‒ Vi skal utføre oppdraget med optimal trygghet og høyest mulig oppetid. Vi kommer i tillegg til å redusere CO2-avtrykket i vinterdriften betydelig ved å bruka nytt utstyr med langt lavere drivstoff-forbruk enn eksisterende løsninger.

Når det gjelder CO2-avtrykk er Vegvesenet i gang med planer som skal halvere utslippet når vi kommer til 2030, og i nye kontrakter krever de blant annet delvis eller fullstendig utslippsfrie kjøretøy og en miljøsertifisering.

De har også fokus på å redusere bruken av veisalt og å ta vare på det biologiske mangfoldet, og sistnevnte innebærer blant annet enn reduksjon av kantklippingen.

Og så ser de altså på nye løsninger, slik som de nye brøytestikkene som nå, ja, brøyter seg vei på fire utsatte veistrekninger.

Les også:

Les mer om:

Nyheter