Støtten til kjøp av elvarebil avsluttes nå. Her er en av pionerne på dette området, Maxus e-Deliver 3. (Foto: RSA)

Avslutter støtten til elvarebiler og biogasskjøretøy

Enova setter sluttstrek for den økonomiske støtten til kjøp av helelektriske varebiler, og vil også fase ut støtten til biogasskjøretøy.


I august 2019 lanserte Enova en næringslivsstøtte til innkjøp av elvarebiler, og målet var å sette fart på salget av nullutslipps varebiler. For disse hang nemlig veldig etter salget av elbiler.

Resultatet kom nær sagt umiddelbart, og i løpet av et drøyt år hadde Enova støttet kjøp av over 10.000 elvarebiler. Nå drives annenhver nye varebil som blir registrert av en elmotor, og Enova anser jobben som fullført.

‒ Salget av elvarebiler har virkelig skutt fart. Den høye markedsandelen bekrefter at elvarebilen har tatt en sterk posisjon i bilmarkedet, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

‒ Bransjens egne tall viser at i andre halvår 2022 var prisene på elvarebiler i snitt lavere enn snittpris for fossile varebiler, og i tillegg er de billigere i drift. Dette viser at det ikke lenger er behov for støtte fra Enova. Nå er det naturlig at den videre utviklingen drives fram i det kommersielle markedet basert på konkurranse, hjulpet fram av det nye kravet fra 1. januar om nullutslipp for offentlige anskaffelser.

Selskapet som er eid av Klima- og miljødepartementet sier at de nå har gitt støtte til 31.000 elvarebiler, og av disse er rundt halvparten allerede ute på veiene.

‒ Dette er svært gledelig og et synlig bevis på at bransjen velger nullutslipp, sier Skjærvik.

‒ Enovas oppdrag har vært å bidra til at elvarebilen har fått fotfeste i markedet. Nå ser vi en høy markedsandel, en kraftig økning i antall bilmodeller og at gjennomsnittsprisen for elvarebiler ligger lavere en konvensjonelle varebiler. Elvarebilen er med andre ord blitt et lønnsomt valg.

I løpet av de knappe fire årene støtteordningen har eksistert har Enova fordelt om lag 750 millioner kroner til elvarebiler i 287 kommuner.

‒ Samlet sett viser utviklingen i markedet for elvarebil at denne biltypen er godt introdusert og vil trolig fortsette å ha en positiv utvikling uten videre støtte fra Enova. Det er nå i snitt billigere å kjøpe mange av de elektriske modellene, påpeker Skjærvik.

Det er ikke den eneste støtteordningen rettet mot transporten som forsvinner.

Enova avslutter også støtten til biogasskjøretøy 1. juni, og grunnen er at de skal prioritere områder hvor de forventer en større teknologiutvikling.

‒ Enova skal støtte de som går foran. Nå har vi støttet både biogassproduksjon, fyllestasjoner og biogasskjøretøy i en årrekke. Kjøretøyteknologien er moden og kjøretøyene er godt introdusert i markedet, sier Skjærvik.

‒ De største barrierene for økt konkurransekraft for biogasskjøretøy finner vi i andre ledd av verdikjeden for biogass. Tiden er derfor inne for å avslutte støtten til kjøretøyene. Samtidig viderefører Enova støtten til innovative løsninger for biogassproduksjon.

Siden 2009 har de støttet ulike deler av biogassektoren med rundt en milliard kroner, og dette har ført til flere produksjonsanlegg for biogass i Norge, 864 biogasskjøretøy og 29 fyllestasjoner for biogass.

‒ Kjøretøyprodusentene skal ha ros for å ha oppskalert produksjonen så raskt. De gikk relativt raskt fra små serier til leveranser av mange biogasskjøretøy. Bilene har vist seg å fungere godt i daglig drift hos miljøbevisste lastebileiere, understreker Skjærvik. 

De vil altså heller vri fokus over på teknologiutvikling.

‒ Skal vi lykkes med overgangen til nullutslipp for tungtransporten, må vi utvikle teknologier som kan gi mer og billigere produksjon av biogass, mener Skjærvik. 

‒ For å sikre best mulig ressursutnyttelse, mener Enova derfor at markedet bør bestemme hvor biogassen best kan brukes, uten at subsidier forstyrrer konkurransen.

Enova sier at beslutningen kommer etter at EU stanser støtten til biogasskjøretøy gjennom nye miljøretningslinjer for tildeling av statsstøtte, noe som gjør det umulig for Enova å støtte biogass på den måten de har gjort.

Videre sier Enova at grunnen til at EU ikke ønsker subsidier til biogasskjøretøy skal være at disse har et vesentlig lavere potensial til å bidra til å redusere klimagassutslipp sammenlignet med andre teknologier, og at man derfor kan risikere innlåsing i teknologi som ikke vil oppnå 2030- og 2050-målene.

‒ Det er likevel tydelig at etterspørselen etter biogass vil øke, primært inn mot sektorer hvor det ikke finnes andre alternative erstatninger for fossile energibærere, sier Skjærvik.

‒ Det at både teknologi og etterspørsel etter biogass er til stede, gjør at dette markedet likevel kan utvikle seg. Dette er et godt utgangspunkt for å få en best mulig bruk av den knappe og verdifulle ressursen som biogass er.

Hun understreker at Enova fortsatt skal støtte teknologiutvikling i produksjon av biogass.

Siste mulighet for å søke støtte for elvarebil og biogasskjøretøy er 31.mai klokken 12.

(Foto: Enova)

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter