Økte renter gir smell for bomprosjektene, og det er bilistene som må ta regningen. (Foto: NAF)

Renteøkninger gir bompengesmell

Bomringene har også gjeld, og regningen for de mange renteøkningene må bilistene ta.


‒ Økte renter betyr at flere bilister må betale bompenger lenger, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

For det er ikke småtterier bomprosjektene har i gjeld, viser en beregning foretatt av NAF. De har kalkulert med en økning på 800 millioner når det kommer til rentekostander, sammenlignet med rentenivået i 2021.

NAF sier at ved utgangen av 2022 var rentene på bompengelånene i snitt 3,33 prosent, inkludert sikringer, mens de i 2021 i snitt var på 1,95 prosent.

Og fortsetter rentegaloppen videre i 2023, vil dette selvsagt fortsette å øke. Og ja, det er du som bilist som må dekke denne økningen.

‒ Bompengeselskapene har en gjeld på 60 milliarder kroner ‒ dette er penger som bilistene skal betale inn i årene som kommer. Når rentene øker vil nedbetalingstiden også øke, forklarer Handagard.

NAF er sterkt kritiske til hvordan dagens veibygging finansieres, for dette gjøre ofte med store lån som i ettertid skal nedbetales i form av bompenger. En slik løsning gir selvsagt merkostander uansett om renten holder seg eller ikke, men når renten går opp skyter også lånekostandene i været.

‒ I fjor betalte bilistene inn 12,7 milliarder i bompenger, sier Handagard.

‒ Belastningen for folk kan øke i årene fremover, med stadig flere bompengefinansierte prosjekter som skal åpnes. Vi er bekymret for en utvikling der regninga sendes til folk som ikke har andre alternativ enn bilen, og at takstene vil øke også for elbiler.

Den Ap-styrte regjeringen er i ferd med å nulle ut incentivene som har gjort Norge til et globalt fyrtårn når det kommer til salg av elbiler, og i tillegg til å ha gjort det økonomisk mindre gunstig når det kommer til kjøp har de også tatt grep når det kommer til selve bruken.

Blant annet åpnet de da vi gikk inn i 2023 for å øke bompengebetalingen for elbiler til opptil 70 prosent av ordinær takst, og dette i en tid hvor det meste altså blir dyrere.

Resultatene er at bompengeinntektene øker.

I år har Stortinget satt rammen for hvor mye bompenger som kan kreves inn på hele 16,1 milliarder kroner, ifølge NAF.

‒ Økte bompenger kan bli et problem for husholdninger som allerede sliter med økte renter og stigende kostnader på drivstoff, mat og strøm, mener Handagard.

‒ Politikerne må finne nye løsninger for hvordan vi finansierer samferdsel. Når rentene stiger også for bompengeselskapene vil regninga til slutt ende opp på forbrukernes bord.

Økte renter gir smell for bomprosjektene, og det er bilistene som må ta regningen. (Foto: NAF)

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter