Annonse
Hjem Nyheter Vegdirektøren vil bremse bilene

Vegdirektøren vil bremse bilene

Bygg tettere, og vurder bompenger. Det er to av rådene fra Statens vegvesen for å nå målet om nullvekst for bytrafikken.

Nullvekstvisjonen kommer på samme tid som byene vokser og befolkningen øker. Det betyr også økt trafikk.

– For å få levende byer, renere luft og god framkommelighet for alle som ferdes i byene er det et mål at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Spørsmålet er hvordan byene skal få dette til, hvilke kostnader og hvilken nytte det gir for samfunnet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesen har sammen med Jernbanedirektoratet, fylkeskommuner og kommuner gjennomført utredninger i åtte byområder i et forsøk på å finne løsninger. Denne jobben er nå fullført, og det foreligger nå byutredninger for samtlige åtte.

De åtte er: Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.

Saken fortsetter under Annonsen

Utredningene strekker seg fra 72 sider om Nord-Jæren til hele 126 sider for Trondheim, og de er ment som et faglig grunnlag for et videre arbeid med bypolitikk og byvekstavtaler.

Utredningene som nå sendt på høring peker i hovedsak på befolkningstetthet. Å korte ned avstandene mellom jobb, bopel og serviceplasser gir mindre trafikk.

– For eksempel kan biltrafikken i Bergen reduseres med nesten fem prosent med kommunedelplanen som nylig er vedtatt. I denne er det lagt opp til en langt tettere konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser enn i gjeldende kommunedelplan. I Nedre Glomma vil tettere arealutnyttelse alene føre til at nullvekstmålet nås, sier Gustavsen.

Utredningene peker på flere fordeler ved å bygge tettere. Det gir lavere kollektivkostander, et mer variert boligtilbud, mindre transport og bedre arealutnyttelse.

Men de peker også på andre ting.

Et moderne og effektivt kollektivsystem må på plass for å få flere til å reise kollektivt. Det må på plass et sammenhengende sykkelveinett. Og kombinasjoner av tiltak der også brukerbetaling inngår blir viktige grep.

Politikerne bes også om å vurdere bompenger som et virkemiddel for å finansiere ulike tiltak og for å redusere biltrafikken. I de fleste utredningene konkluderes det med at bompenger gir en trafikal redusering, og for blant andre Tromsø konkluderes det med at bompenger er et helt nødvendig tiltak. Flere av forslagene er også å øke dagens bompengeavgifter.

Bompenge-systemet er veldig diskutert, og slike forslag blir garantert upopulære. Vegdirektøren sier da også at lokalpolitikerne må ta tøffe beslutninger om nullvisjonen skal nås.

– Fortetting og omforming av arealene i byene er krevende: Offentlige og private aktører stilles overfor store utfordringer i møtet med kompliserte eiendomsforhold, interessekonflikter, høy arealverdi og store investeringer. Det kreves politisk mot og vilje for å gjøre de riktige grepene selv om de ikke alltid er like populære.

‒ Jeg har tro på at vi kommer godt i mål i alle byene, avslutter Terje Moe Gustavsen.

Les utredningene her (Grenland mangler i skrivende stund).

Følg bil24.no på Facebook

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst legg inn din kommentar!
Vennligst skriv navnet ditt her

Bil24 på sosiale medier

2,646FansLik
73FølgereFølg
85FølgereFølg
0AbonnenterAbonnér

Populære saker