Annonse
HjemNyheterStore Teslaer blir dyrere og mer til vei

Store Teslaer blir dyrere og mer til vei

Regjeringen har lagt fram statsbudsjettet for 2018, og som ventet foreslår de å avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler over to tonn.  Samferdselsbudsjettet vokser også, og det legges mer i potten til vei.

Forslaget fra finansdepartementet innebærer at de tyngste elbilene med vekt over to tonn får engangsavgift, mens elbilene som er lettere fortsatt vil være fritatt for engangsavgift.

‒ Regjeringen vil fortsatt legge til rette for at lav- og nullutslippsbiler kan ha et gunstig avgiftsregime fremover, og for videre miljøvennlig fornyelse av bilparken, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Forslaget sier at biler på 2.250 kilo skal betale 35.900 kroner i avgift, mens biler på 2.500 kilo skal betale 82.800 kroner i engangsavgift.

Saken fortsetter under Annonsen

Dermed rammes Tesla Model X, som avhengig av modellvariantene veier opp mot 2.500 kilo. Model S veier rundt 2.000 kilo avhengig av modell, mens den nye Model 3 veier godt under 2.000 kilo og blir altså ikke rammet.

– Regjeringen har de siste årene lagt om engangsavgiften i miljøvennlig retning for å stimulere til en bilpark med lavere utslipp. Omleggingen har bidratt til at det selges flere null- og lavutslippsbiler, slik at Stortingets mål for 2020 om gjennomsnittlig CO2-utslipp på 85 gram per km for nye biler kan nås tre år før tiden, sier finansministeren.

Departementet framholder at den foreslåtte endringen ikke har noe å si for de fleste elbilene, ettersom storparten veier under to tonn.

«Elbiler har flere fordeler i skatte- og avgiftssystemet, som fritak for merverdiavgift. Regjeringen fremmer i budsjettet for 2018 forslag om fritak for trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift for elbiler. De nye fritakene vil komme eiere av alle elbiler til gode og stimulere omsetningen av brukte elbiler», skriver de.

De mener at dagens ordning med fritak for samtlige elbiler gir en urettferdig fordeling, og peker på at merverdiavgiftsfritaket er på 50.000 kroner for en bil på 200.000 kroner, mens fritaket er på 250.000 kroner for en bil til én million kroner.

NAF er blant de som har reagert på vektforslaget.

‒ Dette er uklokt og sender et dårlig signal til folk som allerede er usikre på hva slags bil de kan ha i fremtiden, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

‒ Denne avgiftsøkningen sender et signal om at penger i kassa er viktigere enn flest mulig elbiler på veiene. Vi har hatt en suksess med elbilpolitikken, og hvor forutsigbarhet har vært et suksesskriterium. Dette må til for at vi skal lykkes med omstillingen til utslippsfri transport som de ønsker, sier Sagedal. 

Hun sier at Høyre, Venstre, Krf og Frp i 2015 inngikk en avtale om hvordan bilavgiftene skulle rigges, og at innføringen av vektavgiften er et avtalebrudd.

Men alt er ikke helt bekmørkt. Det blir nemlig mer penger til vei i statsbudsjettet.

I budsjettforslaget for 2018 er det nemlig satt av 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet. Det er en økning på 4,1 milliarder kroner, eller 6,5 prosent, fra saldert budsjett 2017.

‒ Denne regjeringen har levert en historisk satsing på samferdsel. Aldri før har det vært satset så tungt på det å vedlikeholde det vi har, samtidig som det bygges ny og moderne infrastruktur. Siden 2013 er bevilgningene økt med vel 60 prosent, inkludert forslaget til 2018-budsjett, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Og det er vei som får det største økningen for budsjettet 2018 med en bevilgning på 35,9 milliarder kroner, en økning på rundt 2,6 milliarder kroner.

Til riksveiinvesteringer foreslås det 20,6 milliarder kroner, som er en økning på 1,5 milliarder kroner.

‒ I tillegg til ny infrastruktur og et redusert vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur, har regjeringen gjennomført viktige tiltak for å utnytte ressursene i sektoren bedre. Nye Veier AS vil bidra til mer effektiv vegutbygging og viser allerede nå at det kan gjøres klare besparelser innen vegutbygging, uten at det går på bekostning av kvaliteten, sier Solvik-Olsen.

Også kollektivtransporten får en økning. Det er foreslått om lag 2,5 milliarder kroner til tiltak i storbyområdene, en økning på 23 prosent. Midlene vil bli brukt til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, og tiltak langs riksvegene, samt belønningsmidler og tilskudd til store kollektivprosjekt i bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

‒ Fleksible kollektivløsninger og gode tilbud til de som går og sykler er en forutsetning for en transporthverdag med færre køer og bedre og grønnere bymiljø, sier Solvik-Olsen.

Jernbanen får 23,1 milliarder kroner, en økning på 1,2 milliarder kroner.

‒ Jernbanen er et viktig satsingsområde for regjeringen, for å kunne gi passasjerer og næringsliv et godt transporttilbud. I løpet av de siste fire årene har bevilgningene økt betraktelig. Og de fortsetter å øke, sier Solvik-Olsen.

Regjeringen vil også øke avgiftene på en rekke områder. Her er lista:

Avgiftskategori 2017-regler Forslag 2018 Endring i pst.
Engangsavgift på kjøretøy      
Personbiler mv. Avgiftsgruppe a,2      
Egenvekt, kr/kg      
første 350 0 0
neste 850 kg 26,51 26,93 1,6
neste 200 kg 66,05 67,11 1,6
neste 100 kg 206,41 209,71 1,6
resten 240,06 243,90 1,6
NOX-utslipp, kr per mg/km 70,93 72,06 1,6
CO2-utslipp, kr per g/km      
første 75 g/km 0 0
neste 25 g/km 914,70 929,34 1,6
neste 30 g/km 995,49 1 011,42 1,6
neste 70 g/km 2 685,98 2 728,96 1,6
resten 3 449,80 3 505,00 1,6
fradrag for utslipp under 75 g/km, gjelder ned til 40 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 75 g/km 937,20 952,20 1,6
fradrag for utslipp under 40 g/km, gjelder kun kjøretøy

med utslipp under 40 g/km

1 102,65 1 120,29 1,6
Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,3      
egenvekt, pst. av personbilavgift 20 20
NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 75 75
CO2-utslipp, pst. av personbilavgift varierer varierer
Campingbiler. Avgiftsgruppe c,4      
pst. av personbilavgift 22 22
Beltebiler. Avgiftsgruppe e,      
pst. av verdiavgiftsgrunnlaget 36 36
Motorsykler. Avgiftsgruppe,5      
Slagvolum, kr/cm3      
første 125 cm3 0 0
neste 775 cm3 33,60 34,14 1,6
resten 73,68 74,86 1,6
CO2-utslipp, kr per g/km      
første 75 g/km 0 0
neste 65 g/km 630 640,08 1,6
resten 800 812,80 1,6
Snøscootere. Avgiftsgruppe g      
Egenvekt, kr/kg      
første 100 kg 13,79 14,01 1,6
neste 100 kg 27,58 28,02 1,6
resten 55,14 56,02 1,6
Motoreffekt, kr/kW      
første 20 kW 22,15 22,50 1,6
neste 20 kW 44,30 45,01 1,6
resten 88,58 90,00 1,6
Slagvolum, kr/cm3      
første 200 cm3 2,43 2,47 1,6
neste 200 cm3 4,86 4,94 1,6
resten 9,69 9,85 1,7
Drosje. Avgiftsgruppe h,6      
egenvekt, pst. av personbilavgift 40 40
NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 100 100
CO2-utslipp, pst. av personbilavgift varierer varierer
Minibusser. Avgiftsgruppe j,7      
pst. av personbilavgift 40 40
       
Årsavgift, kr/år      
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkel-filter 2 820
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 3 290
Motorsykler 1 960
Traktorer, mopeder mv. 455
       
Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn8      
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkel-filter 7,73 7,85 1,6
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,01 9,15 1,6
Motorsykler 5,37 5,46 1,7
Traktorer, mopeder mv . 1,25 1,27 1,6
       
Vektårsavgift, kr/år varierer varierer
       
Omregistreringsavgift varierer varierer
       
Veibruksavgift på drivstoff      
Bensin, kr/liter9 5,19 5,27 1,5
Autodiesel, kr/liter10 3,80 3,86 1,6
Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter 5,19 5,27 1,5
Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter 3,80 3,86 1,6
Naturgass, kr/Sm3 0 0
LPG, kr/kg 1,43 2,23 55,9
       
Avgift på smøreolje, kr/liter 2,17 2,20 1,4
       
CO2-avgift      
Bensin, kr/liter 1,04 1,06 1,9
Avgift på utslipp av NOX, kr/kg 21,59 21,94 1,6

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst legg inn din kommentar!
Vennligst skriv navnet ditt her

Annonse

Bil24 på sosiale medier

3,185FansLik
96FølgereFølg
86FølgereFølg
0AbonnenterAbonnér

Populære saker

Annonse