Annonse
HjemNyheterNorges raskeste vei er den mest trafikksikre

Norges raskeste vei er den mest trafikksikre

Da det ble klart at det skulle bygges en moderne firefelts motorvei med midtdeler gjennom Østfold var protestene høylytte. Drøye åtte år etter at den åpnet har protestene stilnet.

Menon Economics har på oppdrag fra Statens vegvesen analysert utbygningen av E6 gjennom Østfold, og sett på konsekvensene av en firefelts motorvei. Rapporten ble publisert i slutten av januar.

Den slår fast det de fleste ekspertene har trodd; den sparer liv og den er lønnsom.

E6 gjennom Østfold var kjent som «dødens vei», og det var en rekke dødsulykker på gjennomfartsåren gjennom fylket.

Etter utbygningen er det 110 km/t fartsgrense på deler av stekningen, og reisetiden er kappet med 25 prosent. Men høyere fart fører til flere dødsulykker. Eller?

Saken fortsetter under Annonsen

«Antall ulykker er redusert med 39 prosent. Alvorlighetsgraden er vesentlig redusert og skadekostnadene er vesentlig lavere enn forventet for denne vegstandarden. Vi er ikke i tvil om at det er den økte kapasiteten på vegen og etableringen av midtdeler som er årsaken til disse gode resultatene.», heter det i rapporten.

La oss se på strekningen Åsgård-Halmstad som måler 11 kilometer. Før utbygningen omkom i snitt to personer i året. Etter 2008 har en person dødd. I 2011 døde en person som satt i et kjøretøy som kjørte av veien. Siden da har ingen dødd som følge av trafikkulykke på den strekningen.

På strekningen Svingenskogen-Åsgård var det i snitt litt over to personer som omkom per år på gamle E6, mens det ikke har vært dødsulykker etter 2008.

«Før 2002 var forventet personskadekostnad mer enn dobbelt så høy som standarden på vegen skulle tilsi. Til sammenligning med forventet skadeomfang for en ulykke på norske veger generelt var dette 2,7 ganger høyere.

Etter utbygging er det forventet at en ulykke på E6 i Østfold vil ha lavere alvorlighetsgrad enn gjennomsnittet på landsbasis. Kostnadsfaktoren for perioden 2009-2015 er på 0,79. Trafikken har økt etter utbygging. Det innebærer at ulykkesfrekvensen, ulykker i forhold til trafikkmengden, er betydelig redusert.», står det i rapporten.

Veistrekningen har utvilsomt blitt sikrere, selv om antall biler og gjennomsnittsfarten har økt.

Men det er også en rekke andre positive effekter, konkluderer rapporten.

«Kortere reisetid og tryggere veg har utvidet bo- og arbeidsmarkedsregionen.»

«Kortere reisetid har hatt en positiv effekt på næringslivet i regionen. Økt interesse etter næringseiendom i regionen indikerer økt attraktivitet. Større arbeidsmarked øker tilgangen til arbeidskraft.»

«Uten utbygging ville antakelig belastningen på sidevegnettet vært mye høyere.»

«Positiv effekt for busstransport på grunn av bedre fremkommelighet på vegen.»

Men medaljen har også sin bakside.

«Støytiltak antas å ha forbedret situasjonen noe, men burde vært dimensjonert for faktisk trafikkvekst.»

«Innarbeidet en rekke tiltak for å motvirke trafikkens/vegens negative effekter på miljø. Barriereeffekten av viltgjerder og manglende faunapassasjer trekker ned. Mindre funksjonelle rensebasseng og trafikkvekstens påvirkning på luft trekker også noe ned.»

«Stor arealer er omdisponert. Utbygging av eksisterende veg, fremfor ny trasé har sannsynligvis redusert omfanget. Sarpsborg kommune særlig berørt.»

«Relativt mange kulturminner berørt, både i Sarpsborg, Halden og i Råde. Arkeologiske utgravinger og forskning om permanent overdekking av helleristninger har bidratt til dokumentasjon og forskning om permanent overdekking.»

Rapporten legger også en demper for de som ferdes på strekningen. Motorveien har mest sannsynlig ikke stor nok kapasitet til å håndtere en økende trafikkvekst. Veien er altså underdimensjonert for framtiden.

«De positive effektene fra E6-utbyggingen dempes på lang sikt som følger av høy trafikkvekst.»

Om vi ser på de samfunnsøkonomiske perspektivene av utbygningen går regnskapet i solid pluss. Utbygningen kostet totalt 5,6 milliarder kroner, hvor godt over 50 prosent skal betales av bilistene (bompenger).

For eksempel har delstrekningen Åsgård-Halmstad en positiv netto nytte på 3,4 milliarder kroner, mens Svineskogen-Åsgård stipuleres til en netto nytte på 1,39 milliarder kroner.

«Etter utbygging vurderes alle prosjektene som samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det var ikke resultatet før utbygging, blant annet fordi nytteeffektene av tiltaket ble underestimert, spesielt de sparte ulykkeskostnadene.», står det i rapporten.

Det finnes fortsatt mange motstandere av veiutbygging, spesielt miljøforkjempere. Men de får stadig færre argumenter.

For kø forurenser vel mer enn å komme fram raskt? Og hva er egentlig verdien av et menneskeliv?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst legg inn din kommentar!
Vennligst skriv navnet ditt her

Annonse

Bil24 på sosiale medier

3,126FansLik
96FølgereFølg
86FølgereFølg
0AbonnenterAbonnér

Populære saker

Annonse