For vedlikehold og fornying av tunneler er det satt av 2,5 milliarder, en økning på 1,1 milliarder.

Det er også satt av mer midler mot kabotasjekjøring og flere kontroller av vinterutrustning på tunge kjøretøy i forslaget til samferdselsbudsjettet 2016.