Hjem / Nyheter / Like mye NO2 inne i en bil som utenfor

Like mye NO2 inne i en bil som utenfor

Ventilasjonsanlegg kan redusere partikler som kommer inn i en bilkupé, men NO2-nivået er nokså likt utenfor som inne i bilen.

Det er anslått at mer enn 450.000 mennesker i Europa dør for tidlig grunnet dårlig luft.  Svevestøv og utslipp av nitrogendioksid, NO2, er de mest alvorlige årsåkene til helseskadelig luftforurensing.  Luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør i perioden etter dager med ekstra høy luftforurensing.  På kalde dager legger den kalde lufta seg som et lokk over oss og holder forurensingen nede på bakken.  Når det i tillegg til all transport er mye vedfyring blir det ekstra mye utslipp av NO2 disse dagene.

Annonse

Nå har forsker Ingrid Sundvor publisert en rapport på hva man blir eksponert for på reiser i Norge.  Rapporten er basert på studier fra utlandet, men sier likevel en del om hvilke faktorer som er viktig for de ulike reisemåtene skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding.

Personbiler

Veitransport er en av de største kildene til lokal luftforurensning i Norge. For forurensingsnivåene inni biler er det ventilasjonsraten og filtereffektiviteten som er viktigst for hvor mye av utekonsentrasjonens partikler som kommer inn i kupeene. For gassene, som NO2, er konsentrasjonene inni bilen ganske like som i uteluften, så lenge man ikke har på resirkulering av luften i kupeen. Trafikkmengde og avstand fra andre bilers eksos vil også være avgjørende.

T-bane
Det er funnet at t-banen trolig har høye svevestøvnivåer (PM). Dette finner man i undergrunnsbaner verden over. Svevestøvet i undergrunnsbaner har en annen kjemisk sammensetting og størrelsessammensetning enn uteluft fordi blant annet eksospartikler ikke bidrar. Svevestøvet kommer fra slitasje fra bremser, skinner og hjul og inneholder mye metallpartikler. For t-banen vil generell utforming og teknisk løsning (f.eks. bremsesystem) være en viktig faktor for svevestøvnivåene. Andel av traseen til en reisende under bakken er forventet å være avgjørende for den totale eksponeringen.

 

Annonse

Buss og annen kollektivtransport
Det er vist at trase er en faktor som er viktig for luftforurensningsnivå i busser. Det betyr implisitt at spredningsforholdene, bakgrunnsnivåene og forurensning fra annen trafikk er viktig. Dette gjelder også trikker og bybaner, men for busser er egenforurensning en viktig tilleggsfaktor. Konsentrasjoner de reisende blir utsatt for mens de venter på bussen eller trikken er ikke rapportert i mer enn to studier som er gjennomgått og kun for ultrafinepartikler (UFP). Men fra erfaringene fra studier som har sett på sykkel og gange, samt kunnskap om generell spredning, kan man trygt si at jo lenger avstand fra trafikken jo bedre.

Aktiv transport
Gående og syklende blir typisk eksponert for store korte topper i konsentrasjonene. God avstand fra trafikken og enkeltbiler kan begrense eksponeringen. Separate sykkelveier langs en større vei vil derfor kunne være bedre enn sykkelfelt i veien eller sykling i blandet trafikk i en mindre trafikkert vei. Fordi generelle spredningsforhold er så viktig vil også gåing eller sykling langs åpnere veier kunne være bedre enn i en smal bygate med bygninger på begge sider (gaterom), selv om det i gaterommet er lavere trafikkmengde. Det er derimot mer usikkerhet rundt hvordan denne gruppen blir utsatt for veistøv. Høytrafikkerte veier med høy fart kan være en stor kilde til veistøv i Norge, spesielt i områder med høy piggdekkandel. Gang- og sykkelvei rett ved siden av en slik vei vil derfor kunne gi mer eksponering for veistøv.

 

Følg bil24.no på Facebook

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les også

Nissan Leaf bidro sterkt til at Norge bikket 200.000 elbiler i i 2018. (Foto: Nissan)

Vi har bikket 200.000 elbiler

Med en margin på 192 biler bikket Norge grensen på 200.000 elbiler i 2018. Om …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *