Vindusviskerreléet: hvordan det fungerer og hvorfor det er viktig

Annonsørinnhold


Vindusviskere er, som de fleste bilførere har erfart, helt avgjørende for å forbedre sikten gjennom frontruta. Derimot er det ikke alle som vet at disse mekaniske gummiarmene er koblet til et relé som styrer vindusviskernes vaskeintervall. Dette releets funksjon sammen med vindusviskere, skal vi se nærmere på nå.

Slik fungerer vindusviskere og releer for vaskeintervall

Et relé for vaskeintervall er en elektronisk enhet som kontrollerer den periodiske driften av vindusviskerne ved hjelp av forhåndsprogrammerte pauser. Vindusviskere og reléer for vaskeintervall jobber altså sammen for å sikre god sikt i snø- og regnvær. Samspillet starter ved at sjåføren aktiverer vindusviskerne og justerer intervallet gjennom reléet. Viskerne beveger seg over frontruten, fjerner fuktighet og opprettholder kjørbar sikt. Releet kontrollerer også vindusspylersystemet, som sprayer en rensevæske over bilens frontrute.

Viktigheten av vindusviskere og releer for vaskeintervall

I ruskevær forvandles vindusviskerne og vaskeintervallreleet til helter, og sikrer at bilføreren kan føre bilen og passasjerene på en trygg måte. Deres rolle i å fremme trafikksikkerhet er uvurderlig, da de gir sjåføren en god oversikt over omgivelsene, forbedrer reaksjonstiden og kan i siste instans utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Ansvarlige sjåfører sørger for at vindusviskersystemet er godt vedlikeholdt og fungerer best mulig til enhver tid. Regelmessige inspeksjoner og utskiftning når behovet oppstår bidrar derfor til å opprettholde effektiviteten til disse svært viktige sikkerhetsfunksjonene.

Slik merker du at vindusviskersystemet ikke fungerer som det skal

Skulle du oppdage noen av følgende tegn, et det på tide å få bilens viskersystem inspisert og reparert på et bilverksted.

  • Viskerne beveger seg ujevnt: Viskere med et uregelmessig bevegelsesmønster eller viskere som hopper over visse deler av frontruten, er en indikasjon på ødelagte viskerblader eller en viskermotor som ikke fungerer som den skal.

  • Viskerne stanser i feil posisjon: Når viskerne stanser midt på frontruten eller i gal hvileposisjon etter avslåing, kan dette tyde på problemer med kontrollbryteren eller viskermotoren.

  • Viskerne responderer ikke: Et annet tegn på problemer med viskermotoren eller kontrollbryteren er når vindusviskerne ikke reagerer når du slår på kontrollbryteren.

  • Uregelmessige vaskeintervaller: Dersom intervallene mellom hvert sveip over frontruten er uregelmessige eller ikke samsvarer med de valgte innstillingene, kan dette være et tegn på et defekt relé eller en ødelagt viskerkontrollmodul.

Vedlikehold og utskifting av vindusviskerystemets komponenter

Hvor ofte viskerbladene bør inspiseres avhenger av både kjørehyppighet og klimatiske forhold. Det beste er imidlertid å være på den sikre siden og inspisere en gang for mye enn for lite. Vedlikeholdsprosessen er relativt ukomplisert, og innebærer å inspisere bladene for slitasje og skade samt rengjøre dem med en klut hvis de er skitne.  I samme slengen anbefales det å sjekke og fylle på med spylervæske om nødvendig.

Utskifting av vindusviskere og releer for spyleintervall krever litt mer arbeid, og avhengig av omfanget kan dette enten utføres av kjøretøyets eier eller av en kyndig bilmekaniker ved hjelp av verktøy som skrutrekker og tang. Releet som kontrollerer spyleintervallet er ofte plassert på samme sted som bilens sikringer eller i en egen reléboks.

Hvis du er i tvil om hvilke vindusviskere du skal kjøpe, vil du på biltipset.no - sammenligner vindusviskere på markedet i 2023 – se de fem beste alternativene på markedet akkurat nå. Disse har gjennomgått omfattende tester for både pålitelighet, kvalitet og holdbarhet.

Sjekk vindusviskersystemet jevnlig

Primærfunksjonen til vindusviskere og releer for intervallstyring er å øke trafikksikkerheten. Et vindusviskersystem som ikke fungerer som det skal kan lett føre til farlige situasjoner og i verste fall dødsulykker. Av denne grunn er det i de fleste land strengt forbudt å kjøre med defekte vindusviskere.

Å skape en komfortabel kjøreopplevelse er også en av viskersystemets viktige funksjoner. Velfungerende vindusviskere med riktig intervallprogrammering gir en mer behagelig kjøring, for når viskerne ikke jobber konstant, kan sjåføren ha mer fokus på veien.

Regelmessig kontroll og utskifting av komponenter sikrer at vindusviskerne er i god stand til enhver tid og alltid forberedt til å utføre sine viktige funksjoner når behovet for dem oppstår. Dessverre er det fortsatt mange sjåfører som ikke har tatt innover seg hvor viktig disse gummiarmene egentlig er. Derfor blir vedlikeholdet av dem ofte ignorert, noe som er synd med tanke på at en inspeksjon kun tar et par minutter å utføre. Sjekk vedlikehold og utskifting av vindusviskerrelèet gjennomgått på autodeler.co.no, og se selv hvor enkelt det kan gjøres.

Les mer om:

Sponsetinnhold