Klimafilter i bilen: Hvorfor det er nødvendig og hvordan du vedlikeholder det

Annonsørinnhold


Meningen med et kupéfilter er å filtrere luften som kommer inn i bilen gjennom ventilasjonssystemet, blant annet for å forbedre luftkvaliteten, forhindre dugg på vinduer og fjerne plagsom lukt. Dette gir et mye mer behagelig og sunnere klima i bilen for både sjåføren og passasjerene.

Et kupéfilter er også kjent som et pollenfilter, og blir spesielt betydningsfullt for allergikere når pollensesongen banker på døren. Mange pollenfiltre har dessuten en spesiell overflate på selve filteret som motvirker vekst av mugg og andre allergifremkallende stoffer.

Slik fungerer et kupéfilter

Når sjåføren slår på ventilasjonssystemet, trekkes utvendig luft inn gjennom én eller flere ventiler. Uteluften går først gjennom kupéfilteret. Kupéfilteret er plassert i ventilasjonssystemet, nærmere bestemt bak hanskerommet eller under dashbordet, og består av et fibrøst materiale. Dette materialet fanger opp fuktighet og luftbårne forurensninger som finnes i den innkommende luften. Når luften er renset, slippes den ut av ventilasjonssystemet og inn i kupéen.

Viktigheten av å ha et velfungerende kupéfilter

Kupéfilteret er en svært viktig komponent i bilens ventilasjonssystem. Man kan se på det som en slags portvakt som kun slipper inn luft fri for forurensninger som pollen, støv, muggsporer, bakterier og andre skadelige partikler. Faktisk er det bare kupéfilteret som vil beskytte deg mot å puste inn forurensede luft fra utsiden. Den luftbårne forurensningen kan inneholde mye rart, som for eksempel mikroskopiske partikler med kun noen få mikrometers diameter. Disse kan trenge dypt inn i luftveiene og lungene og forårsake mange alvorlige luftveisplager.

Men kupéfilteret er ikke bare fordelaktig for oss mennesker. Når rusk og forurensninger ikke får slippe inn i systemet, sikres gunstig ytelse av viftemotoren og fordamperen. Dette vil forlenge levetiden til disse komponentene og på sikt redusere behovet for kostbare reparasjoner.

Vedlikehold og utskifting av et kupéfilter

Utskifting og vedlikehold av et kupéfilter er egentlig ikke så vanskelig. Verktøyet som kreves er kun en skrutrekker og et nytt filter som er kompatibelt med bilmodellen. For å finne kupéfilteret, må du identifisere luftinntaket nær grillen eller åpne opp dekselet i hanskerommet. Følg deretter luftstrømmen til du kommer til filterboksen. Når du har funnet filterboksen, åpner du den, fjerner det gamle filteret og setter i det nye. Men før du setter i det nye filteret, anbefales det å bruke en støvsuger eller en ren, tørr klut for å fjerne støv og rusk som kan ha samlet seg i filterboksen.  Mer komplisert enn dette er det ikke. Hvis du fortsatt er usikker på prosessen, anbefales det å oppsøke et bilverksted og få profesjonell hjelp til utskiftingen.

Andre viktige filtre i bilen

I tillegg til kupéfilteret finnes det også noen andre viktige filtre, som sammen bidrar til å opprettholde riktig funksjon av kritiske systemer i bilen:

  • Oljefilter: Fjerner forurensninger fra motoroljen, og sikrer et rent smøresystem. Dette forhindrer slitasje, opprettholder ytelsen og forlenger motorens levetid. Lær hvordan du bytter oljefilter på eurodel.no

  • Luftfilter: Renser innkommende luft og forhindrer at rusk når sensitive komponenter i motoren. Dermed oppnås riktig forhold mellom luft og drivstoff samt bedre forbrenningseffektivitet.

  • Drivstoffilter: Tar bort urenheter og forhindrer tilstopping av drivstoffinjektorer.

Sjekk kupéfilteret jevnlig

Jevnlig utskifting av kupéfilteret er nesten like viktig som å skifte bremseklosser. Til tross for dette, velger mange å overse kupéfilteret da de tror at det vil fungere i årevis. Det er jo tross alt bare snakk om rensing av luft, eller? Sannheten er at kupéfilterets kapasitet og effektivitet avtar gradvis over tid og kan føre til helseplager og i verste fall gå ut over trafikksikkerheten.

På nettstedet reservedeler24.co.no er det listet opp tegn på et defekt kupéfilter. Et tett eller skittent kupéfilter vil begrense luftstrømmen, og hvis du merker at luften som kommer ut av ventilene er svakere enn det den en gang var, kan det tyde på at filteret må byttes ut. Uten et velfungerende kupéfilter blir luftkvaliteten inni bilen svært dårlig. Duggdannelse på vinduer er også et klassisk tegn, og i noen tilfeller kan man kjenne en vond lukt av mugg strømme ut av lufteventilene. Poenget er å ikke vente til symptomene dukker opp, men å være føre var. Derfor blir det ofte anbefalt å bytte filteret årlig eller for hver 15 000 kilometer bilen har kjørt. Uansett bør du sjekke hvilke intervaller som gjelder for din modell i produsentens håndbok, og ikke være redd for å bytte kupéfilteret for ofte.

Les mer om:

Sponsetinnhold