Hjem / Forbruker / Skal unngå kartlegging av bilistene
Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tar personvernet på alvor, og vil meisle ut en plan for å bevare dette også i framtiden. (Foto: Tor L. Midtbø, SD)
Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tar personvernet på alvor, og vil meisle ut en plan for å bevare dette også i framtiden. (Foto: Tor L. Midtbø, SD)

Skal unngå kartlegging av bilistene

Med selvkjørende biler følger også en potensiell kartlegging av bilistene som kan bryte personvernet. Det vil Datatilsynet unngå.

Norge er virkelig på hugget når det kommer til selvkjørende biler. Samferdselsdepartementet har inngått et samarbeid med både Finland og Sverige for å teste ut forskjellige løsninger, og departementet har også åpnet for generell testing av den nye teknologien på norske veier.

Annonse

Men baksiden av medaljen er altså personvern. Data rundt trafikkbildet må flyte på en helt annen måte når bilene selv skal stå for kjøringen, og dermed blir bilistenes bevegelsesmønster kartlagt i en langt større grad enn i dag. Denne dataen lagres deretter.

«Registrering av hvor den enkelte beveger seg er et inngrep i den enkeltes personvern. Det skjer en til dels en omfattende registrering av oss når vi ferdes ved hjelp av fly, tog, buss, bane, ferje og bil. Dette skjer via elektroniske løsninger som e-billettering, automatiske bomstasjoner og ulike former for skiltavlesning», heter det fra Datatilsynet.

Denne problemstillingen har altså Datatilsynet full kontroll på, og har meislet ut en strategi for å beskytte personvernet i framtiden. Planen ble nylig presentert i forbindelse med et møte i Mobilitets- og teknologirådet som er opprettet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Dette er både viktig og til riktig tid. Det ligger til rette for en fantastisk utvikling av teknologiløsninger i transportsektoren. Det er bra at Datatilsynet følger opp, og bidrar til klarere rammer for utviklingen innenfor grensene personvern setter, sier Solvik-Olsen.

Han mener fordelene med autonome kjøretøy i transportsektoren er altfor store til å bremse utviklingen, og er glad for at Datatilsynet har kommet opp med en strategi som gir et godt grunnlag for å finne gode løsninger på de konkrete utfordringene framover.

Annonse

‒ Smartere transport som vil gi oss en enklere, mer effektiv og grønnere transporthverdag. Mange av disse løsningene er avhengig av å samle inn og bruke data om våre bruksmønstre og våre behov. Det betyr at hensynet til godt personvern må ivaretas av alle aktører, og bygges inn i løsningene, sier han.

Dette er blant hovedpunktene som tilsynet har kommet opp med:

  • At den enkelte skal kunne bevege seg og foreta reiser uten at det blir foretatt unødvendige registreringer
  • At aktørene i sektoren aktivt benytter teknologien til å ivareta personvernet framfor å utfordre det
  • At innebygd personvern og personvern som standardinnstilling kommer på plass i sektoren
  • Dataminimalisering der det er nødvendig å registrere data om ferdsel som kan knyttes til individer ut fra viktige samfunnsinteresser eller berettigede private eller kommersielle interesser
  • Åpenhet og informasjon om hvordan personopplysninger lagres ved ferdsel i samfunnet
  • God og dokumentert informasjonssikkerhet i alle informasjonssystemer som registrerer data om ferdsel som kan knyttes til enkeltindivider

‒ Godt personvern er en forutsetning for å bygge samfunnets tillit til framtidens transportsystemer. Alle deler av samferdselssektoren er nå på ulike måter involvert i digitaliseringen av transporthverdagen, og denne strategien kommer på et riktig tidspunkt. Datatilsynet har en viktig oppgave med å fremme samarbeid mellom aktørene om godt personvern, og bidra til at riktig kompetanse blir utviklet og tatt i bruk, sier samferdselsministeren.

I mai neste år innføres det et nytt personvernregelverk i hele Europa, noe som er godt nytt for forbrukerne. Personvernet styrkes nemlig ytterligere.

Her er Datatilsynet strategi for 2018-2020 som omhandler samferdsel.

Følg bil24.no på Facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les også

Moderne drivstoffpumper kan bidra til å forvirre bilistene. (Foto: Frende)

Derfor fyller stadig flere feil drivstoff

Stadig flere går på en svindyr megablemme og fyller feil drivstoff på bilen. Og det …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *