Annonse
Hjem Nyheter ‒ Bilavgiftsystemet kan kollapse

‒ Bilavgiftsystemet kan kollapse

Regjeringen rører for det meste ikke bilavgiftene i sitt foreslåtte statsbudsjett for 2019, men bilbransjeforbundet advarer nå mot at elbilene kan føre til en kollaps av hele systemet.

Regjeringen øker igjen satsingen på vei og transport, og foreslår en økning på 5,4 milliarder kroner i sitt statsbudsjett som er på totalt 73,1 milliarder kroner. Bilavgiftene forblir ganske uendret, og de utsetter innføring av WLTP-systemet som kunne gitt betraktelig dyrere nybiler allerede fra 2019.

Det høres positivt ut, noe også bilbransjeforbundet i utgangspunktet er enig i.

‒ Tukling med bilavgiftene vil ikke bidra til en grønnere bilpark. Det er derfor bra at forutsigbarheten seiret i dette budsjettet, det er nemlig stø kurs som teller for å få ned utslippene fra personbilparken, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund.

Men de advarer sterkt mot at dagens system med støtteordning for nullutslippsbiler ikke er bærekraftig. Regjeringen selv stipulerer at støtten til elbiler utgjør over 8 milliarder kroner i tapte inntekter bare i 2018, noe som selvsagt vil øke sammen med et stigende salg av elbiler i 2019 og enda mer i 2020.

Saken fortsetter under Annonsen

Regjeringen selv påpeker at de det skal startes opp et arbeid for å etablere et bærekraftig bilavgiftssystem etter 2025, men da kan det allerede være for sent.

‒ Vi er svært bekymret for at arbeidet med et nytt bilavgiftssystem ikke er startet opp. I årene som kommer vil fabrikkene rulle ut stadig flere og billigere elbilmodeller, konsekvensen er at bilavgiftene slik vi kjenner det vil kollapse lenge før 2025. Sannsynligvis før stortingsperioden er omme i 2021. Så arbeidet med å få på plass ett bærekraftig system haster, sier Nilsen.

Mandag la altså regjeringen fram sitt forslag for statsbudsjettet for 2019, og ikke overraskende satses det videre i samferdselssektoren. Siden 2013 har samferdselsbudsjettet økt med solide 75 prosent.

– God infrastruktur er en investering i framtidig velferd. I 2019 foreslår regjeringen å dele 73,1 milliarder kroner til samferdsel. Av dette går 65,2 milliarder kroner til å følge opp Nasjonal transportplan 2018-2029, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.  

Men ikke alle er like fornøyd, selv med en økning i budsjettet.

‒ Vi ser at forfallet på riksveiene vil øke neste år, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Store deler av midlene vil nemlig gå til en opprustning av tunellene, som i tråd med EUs tunelldirektiv som bidrar til å redusere etterslepet på vedlikehold av riksveiene.

‒ Dette er for dårlig. Kvaliteten på veiene våre har mye å si for folks hverdagsreiser, og vi vet at folk først og fremst ønsker vedlikehold av de veiene vi har, sier Skjøstad.

NAF etterlyser en helhetlig plan for hvordan vedlikeholdet av både riks- og fylkesveinettet skal følges opp i årene som kommer.

‒ Dette er hverdagsveiene, som folk over hele landet bruker til jobb og fritid. Det er dårlig oversikt over hvor stort behovet for opprustning på disse veiene egentlig er, sier Skjøstad.

Her er de uenige med Norges Lastebileier-Forbund (NLF), som leser budsjettforslaget som at etterslepet på riks- og fylkesveier reduseres.

‒ Blant annet ser vi at flaskehalser som rammer tømmertransporten skal utbedres, samt at den generelle utbyggingstiden for Nye Veiers oppstartsportefølje reduseres med mange år, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Avgiftene rundt drivstoff, NOx, CO2 og vekt er foreslått kun prisjustert, mens regjeringen foreslår innføring av vrakpantavgift på lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner.

Vrakpanten ble allerede innført som en prøveordning i år, og har altså vært så vellykket at det blir en fast ordning. Både mopeder, motorsykler, lastebiler og campingvogner vil dermed få en vrakpantavgift inn i nyprisen, akkurat som vanlig biler har i dag.

Særfordelen i CO2-komponenten i engangsavgiften for drosjer foreslås avviklet, noe regjeringen tror vil gir sterkere insentiv til å anskaffe mer miljøvennlige biler også i drosjevirksomhet.

Det har vært mye snakk om bilavgifter for 2019. Dette på grunn av at EU har innført en ny målemetode kalt WLTP, noe som gir bilene høyere forbruk og dermed større utslipp. Dermed lå de aller fleste bilene an til å få en kraftig avgiftsøkning over nyåret.

Nå har regjeringen foreslått å utsette en eventuell innføring av WLTP til 2020, og dermed er krisen avverget.

‒ Etter en høst med mye uforutsigbarhet, er den ryddet av veien. Det er bra for norske forbrukere, sier Skjøstad.

Også importen Harald A. Møller er glad for at regjeringen gikk bort fra WLTP.

‒ Det norske bilmarkedet står allerede midt i en historisk omstilling. Derfor er det ekstra viktig for både bransje og forbruker at WLTP-innføringen skjer på en rettferdig og forutsigbar måte, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller.

De mest dystre spådommene var at enkelte modeller kunne bli over 100.000 kroner med et nytt avgiftssystem.

‒ Brå avgiftsøkninger er ikke løsningen, særlig fordi det fortsatt er veldig mange som av ulike årsaker ikke kan velge fullelektriske alternativer. Mangel på nødvendig ladeinfrastruktur er én viktig årsak som må prioriteres om elbil skal bli aktuelt for alle, noe vi mener er realistisk fra 2025, sier Hekneby.

Noen som pusher på for flere ladere er Norsk elbilforening.

De er glade for et regjeringen foreslår 344 millioner mer til Enova, som blant annet kan gå til tiltak for nullutslippskjøretøy. Generalsekretær Christina Bu er klar på hva som bør prioriteres:

‒ Med økt budsjett til Enova må det settes krav om minst 1.000 nye universelle hurtigladere for elbil årlig og nasjonal støtteordning for ladeklare borettslag, sier generalsekretæren i Norsk elbilforening.

Ladekøene blir stadig et mer vanlig syn. (Foto: Elbilforeningen)
Ladekøene blir stadig et mer vanlig syn. (Foto: Elbilforeningen)

Det har vært mye kok rundt bompengene i det siste. Dette har blitt politikerens nye gullkalv, og de har melket den stadig oftere. Men lokalpolitikerne er i ferd med å bli grådige, noe som har resultert i en stadig økende motstand mot denne særegne norske metoden for å fylle kommunekassa.

Regjeringen prøver å kjøle ned temperaturen rundt debatten, og foreslår 531,4 millioner kroner gjennom tiltaksordninger for å redusere bompengetakstene utenfor byene. Til sammen har 40 prosjekter for midler fra denne potten.

‒ Faktisk har vi nå redusert bompenger som en del av bevillingene til veiformål fra 26 prosent under den forrige regjeringen til 19 prosent under Solberg-regjeringen, sier Dale.

Regjeringen har også betalt ned gjeld og endret finanseringen i flere prosjekter, samt at de jobber med å redusere antall bompengeselskaper fra 50-60 ned til kun fem regionale selskaper.

Alt dette har gitt mindre press på bompengeinnkrevingen utenfor byene, men utfordringen nå er altså at lokalpolitikere ser sitt snitt til å innføre egne bomstasjoner. Så vi får se om regjeringens tiltak er nok til å dempe temperaturen rundt den hete bomdebatten.

Regjeringen har heller ikke overraskende flyttet over ansvaret for fylkesveien til fylkeskommunene, noe som er en del av regionreformen ‒ som også har blitt heftig diskutert den siste tiden. Å administrere fylkesveiene skal altså være en av de nye oppgavene for de nye regionene, og overføringen skal etter planen skje 1. januar 2020.

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir 31,7 milliarder kroner til Statens vegvesens ansvarsområder, en økning på 1,7 milliarder. Dette skal føre til at vedlikeholdsetterslepet reduseres med 1,8 milliarder, samt at det blant annet skal åpnes 100 kilometer med ny 4-felts motorvei.

‒ Dette er et budsjett der vi holder trykket på veiprosjektene vi har i gang, og får oppstart for fire store utbygginger, påpeker vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Følg bil24 på Facebook

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst legg inn din kommentar!
Vennligst skriv navnet ditt her

Bil24 på sosiale medier

2,848FansLik
85FølgereFølg
81FølgereFølg
0AbonnenterAbonnér

Populære saker