Annonse
Hjem Nyheter Krever egen kolonnekjøring for lastebiler

Krever egen kolonnekjøring for lastebiler

Lastebileierforbundet krever at det innføres egne kolonnekjøringer for lastebiler, og at berging av biler som har kjørt av veien må skje på natta.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har akkurat avholdt sitt årlige landsmøte, og de kommer nå med en rekke krav om endringer i transportnæringen.

NLF mener både at fremkommeligheten for lastebilnæringen er for dårlig og at østeuropeiske aktører fortsatt får bedrive ulovlige kabotasjeoppdrag i Norge, og krever en rekke tiltak for å bedre arbeidsforholdene for og rundt tungtransporten.

Og forbundet holder ikke igjen på kravene.

De krever blant annet at det opprettes egne kolonnekjøringer kun for tunge kjøretøy over fjelloverganger under vanskelige værforhold, og de krever at private biler som kjører av veien som hovedregel skal berges opp om natten.

Saken fortsetter under Annonsen

Et annet krav retter seg først og fremst mot utenlandske sjåfører. Om en lastebil eller vogntog får stopp på grunn av dårlige dekk og/eller kjøreferdigheter krever forbundet at bilbergere skal kunne fjerne disse fra veiene, og at bilbergerne skal få lov til å holde igjen kjøretøyet inntil regningen er betalt.

Andre krav som forbundet nå fremmer etter landsmøtet inkluderer sterkere sanksjoner mot transportkjøpere som bryter sine plikter, snarlig innførsel av forhåndsbetalt bombrikke, tilbakeholdsrett av kjøretøy ved ubetalte bøter og innførsel av lik arbeidsgiveravgift.

De krever også at minimumsatsen på bøtene er så høye at de virker avskrekkende.

I tillegg er de kritiske til EU-regler som kan åpne opp transportnæringen ytterligere.

«NLF opplever heldigvis bred politisk støtte i vårt krav om at Norge må motsette seg ethvert forslag fra EU om å liberalisere kabotasjereglene ytterligere. Dette er bra, men det vil ikke forhindre utenlandske transportører i å fortsatt kjøre ulovlige kabotasjeoppdrag i Norge. Vi mener derfor man uansett gjeldende regelverk er nødt til å ta i bruk langt mer kraftfulle grep enn i dag for å hindre ulike konkurransevilkår», heter det fra forbundet.

Dette krever NLF for å bedre sikkerheten på norske veier:

 • At det norske veinettet har et nivå på vinterdriften som fører til stabile føreforhold dersom det ikke er ekstremvær.
 • At det blir innført tydelige standarder på vinterdrift og at disse følges opp tett.
 • At vinterdriftskontrakter som inngås gir aktørene som faktisk utfører arbeidet gode nok rammevilkår til å holde seg godt innenfor den satte standard.
 • At det utformes generelle instrukser som gjør at oppryddingen etter ulykker går raskere enn i dag.
 • At berging av biler utenfor veien som hovedregel må utføres om natten.
 • At det i tilfeller der lastebiler og vogntog får stans pga. dårlige dekk og/eller kjøreferdigheter må bilbergerne få mulighet til å fjerne kjøretøyet og holde det igjen inntil regningen er betalt.
 • At det åpnes for kolonnekjøring eksklusivt for tunge kjøretøy over fjelloverganger under vanskelige værforhold.
 • At SVV prioriterer myke trafikanters sikkerhet foran bussenes framkommelighet når de planlegger nye busstopp.
 • At framtidige fjordkryssinger fortrinnsvis løses med bro, og at man skal etterstrebe å alltid legge beste tilgjengelige teknologi til grunn i utredninger.
 • At ulike veiprosjekter alltid må sees i sammenheng, på tvers av etater og byggherrer, med mål om å minimere påvirkningen på eksisterende trafikk.

Og dette krever de rundt forholdet mellom norske og utenlandske operatører:

 • Dagens ordning med differensierte arbeidsgiveravgift erstattes med en lavere, men lik arbeidsgiveravgift for godstransport på vei.
 • Norske myndigheter jobber for å innføre krav til garantisum for felleskapstillatelser utstedt i alle EØS-land og deretter får kanaler på plass for å få tilgang til disse garantiene, slik at disse kan dekke økonomiske krav mot utenlandske kjøretøy.
 • Statens vegvesen, tollvesenet og Arbeidstilsynet, i tillegg til politiet, må gis rett og mulighet til å holde utenlandske vogntog tilbake inntil eventuelle skyldige bøter og avgifter er betalt, og/eller til vogntoget er i lovlig og forsvarlig stand.
 • Det innføres obligatorisk forhåndsbetaling av bombrikker, også for norske lastebiler, slik at vi kan sikre at absolutt alle aktører i transportnæringen har like utgifter forbundet med bompasseringer, samt at norske myndigheter ikke må bruke store ressurser på å drive disse inn. Denne forhåndsbetalingen bør åpne for en løsning knyttet til kredittkort for å unngå unødig binding av kapital.
 • Transportkjøpere som har brutt sin informasjons- og påseplikt i tilfeller der brudd på allmenngjøringsforskriften avdekkes automatisk må bøtelegges.
 • Bøtene må ha en minstesats som er høy nok til å avskrekke, og deretter progressivt øke i forhold til lastens verdi.
 • Inntektene fra bøtene skal brukes til å skjerpe kontrollinnsatsen.

Følg bil24 på Facebook

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst legg inn din kommentar!
Vennligst skriv navnet ditt her

Bil24 på sosiale medier

2,775FansLik
84FølgereFølg
82FølgereFølg
0AbonnenterAbonnér

Populære saker