Hjem / Nyheter / 135 milliarder på 50 store veiprosjekter

135 milliarder på 50 store veiprosjekter

Statens vegvesen har staket kursen fram mot 2023, og det innebærer ikke mindre enn 50 store veiprosjekter.

Det er nasjonal transportplan (NTP) som legger de store føringene for transportsektoren, men denne strekker seg over en periode på 12 år.

Annonse

Statens vegvesen deler denne opp i et handlingsprogram med et tidsperspektiv på 6 år. Og det er programmet for 2018-2023 som nå Vegvesenet har offentliggjort.

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene. Sammen skaper vi et stadig bedre og mer trafikksikkert veinett, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Han peker på at investeringene først og fremst skal fokusere på trafikksikkerheten.

‒ I 2023 skal ha vi ha 25 færre drepte og hardt skadde som en følge av innsatsen. Kampanjer, kontroller og sikrere kjøretøy vil bidra til å trekke tallene ytterligere nedover.

Staten, det vil si politikerne, har satt av 241,9 milliarder kroner til veiformål for de neste seks årene, noe som er en økning på 18 prosent i forhold til 2017.

Annonse

Det satses med andre ord hardt på vei og trafikk i årene som kommer, og av den totale potten tilfaller 199,4 milliarder kroner Statens vegvesen.

Og den største delen av potten går til bygging av nye veier. Det formålet stikker av med hele 135 milliarder kroner, og inkluderer 50 store veiprosjekter på riksveiene. 30 av disse skal åpne i perioden fram mot 2023. Av de 135 milliardene kommer 93 milliarder fra Staten og 42 milliarder fra bompenger.

Så hva kan vi vente oss av ny vei?

Til sammen skal det lages 440 kilometer med ny riksvei, utbedring av 13 veistrekninger og 105 kilometer med ny firefelt vei.

23,3 milliarder går til å drifte veinettet, og 3,5 milliarder til skredsikring av veiene.

Ferjekaiene og ferjedriften må også utbedres med tanke på utslippsfrie ferjer, og til dette legges det av 9,6 milliarder kroner. Flere veier må også oppgraderes for å kunne ta imot modulvogntog, og som veisjefen sa, trafikksikkerhetstiltak særlig rettet mot utforkjøringsulykker og møteulykker.

Vedlikehold var lenge nedprioritert, noe som medførte etterslep på 33 milliarder kroner. Bevilgningene til vedlikehold økes med 20 prosent til 23,3 milliarder, og fornying av tunneler får 11,8 milliarder.

Regjeringen satser også 27,9 milliarder kroner på miljøvennlig transport i de ni største byområdene. Målet er at personaltrafikken ikke skal vokse i byene, ergo flere må sykle eller bruke kollektiv. Staten bidrar med halvparten av kostnadene til store kollektivinvesteringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Dette stimulerer i betydelig grad byområdene til å gå i miljøvennlig retning, sier Moe Gustavsen.

Statens vegvesen har også en nyhet i programmet, nemlig ITS. Det betyr intelligent transport, og er altså veier som har bakt inn teknologiske løsninger for eksempelvis selvkjørende kjøretøy. Intelligente transportsystemer åpner for nye muligheter for at biler «snakker sammen» og mottar informasjon om veiforhold. Dataene via ITS kan utnyttes til et mer intelligent transportsystem.

‒ Vegvesenet skal iverksette piloter som skal teste hvordan ny teknologi kan effektivisere transportsystemet. Som myndighet for vei og trafikk skal vi arbeide med lovverk, data, personvern og standardisering, påpeker veidirektøren.

Her er Statens vegvesens store prosjekter som åpnes i perioden 2018-2023:

Prosjekter > 500 mill. kr Fylke
Rv 110 Ørebekk – Simo Østfold
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum Buskerud/Oppland
E18 Bommestad – Sky Vestfold
E18 Varoddbrua Vest-Agder
E39 Eiganestunnelen Rogaland
Rv 23 Dagslett – Linnes Buskerud
Rv 282 Holmenbrua Buskerud
E39 Svegatjørn – Rådal Hordaland
E39 Bjørset – Skei Sogn og Fjordane
E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra Møre og Romsdal
E39 Lønset – Hjelset Møre og Romsdal
E134 Damåsen – Saggrenda Buskerud
E134 Gvammen – Århus Telemark
Rv 13 Ryfast Rogaland
Rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand Telemark
E16 Sandvika – Wøyen Akershus
E16 Bjørum – Skaret Akershus og Buskerud
E16 Bagn – Bjørgo Oppland
E6 Vindåsliene – Korporalsbrua Trøndelag
E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen Trøndelag
Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger Trøndelag
Rv 4 Roa – Gran grense, inkl Jaren – Amundrud – Lygnebakken Oppland
E136 Stuguflaten – Rødstøl, krabbefelt Møre og Romsdal
E6 Helgeland sør inkl. Kappskarmo – Brattåsen – Lien Nordland
E6 Helgeland nord Nordland
Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset Nordland
E6 Hålogalandsbrua Nordland
E6 Sørkjosfjellet Troms
E6 Kvænangsfjellet Troms
E6 Tana bru Finnmark
Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS) Hedmark
Rv. 555 Sotra-sambandet (OPS) Hordland

 

Store prosjekter Fylke
E18 Retvet – Vinterbro Akershus
Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 Akershus og Buskerud
E18 Lysaker – Strand – Ramstadsletta Akershus
E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen Vest-Agder
E39 Ålgård – Hove Rogaland
E39 Smiene – Harestad Rogaland
E39 Rogfast Rogaland
E39 Myrmel – Lunde Sogn og Fjordane
E134 Røldal – Seljestad Hordaland
E16 Skaret – Hønefoss Buskerud
E16 Stanghelle – Arna Hordaland
E6 Ringebu-Otta, strekningen Sjoa – Otta Oppland
E136 Flatmark – Monge – Marstein Møre og Romsdal
E136 Breivika – Lerstad Møre og Romsdal
E6 Megården – Mørsvikbotn Nordland
E8 Sørbotn – Laukslett Troms

Følg bil24.no på Facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les også

Nissan Leaf bidro sterkt til at Norge bikket 200.000 elbiler i i 2018. (Foto: Nissan)

Vi har bikket 200.000 elbiler

Med en margin på 192 biler bikket Norge grensen på 200.000 elbiler i 2018. Om …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *