Hjem / Nyheter / 35.900.000.000 kroner til veiene
Det er satt av 35,9 milliarder kroner til vei i statsbudsjettet. Vegdirektøren er fornøyd, mens NAF er litt mer lunkne.
Det er satt av 35,9 milliarder kroner til vei i statsbudsjettet. Vegdirektøren er fornøyd, mens NAF er litt mer lunkne.

35.900.000.000 kroner til veiene

Det er satt av 35,9 milliarder kroner til veiformål i neste års budsjett, noe vegdirektør Terje Moe Gustavsen er fornøyd med. NAF er litt mer lunkne.

Økningen er på 2,6 milliarder kroner, og i tillegg kommer bompenger på 7,7 milliarder.

Annonse

– Dette er et solid riksveibudsjett. Vi holder trykket på pågående veianlegg og arbeidet med å sikre tunnelene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Men alt øker ikke. For regjeringen reduserer nemlig potten som skal gå til vedlikehold av riksveiene med 50 millioner kroner. Den posten er i forslaget på 3 milliarder kroner.

Selv om NAF totalt sett er fornøyde reagerer de på spesielt en ting.

‒ Fylkesveiene får for lite denne gangen også, selv om regjeringen innfrir når det gjelder riksveiene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

Det legges derimot opp til å bruke 14 milliarder på riksveiinvesteringer og 7 milliarder til drift og vedlikehold av riksveiene.

‒ Det er utrolig mye dårlig vei i Norge. Folk rundt i hele landet opplever dette daglig på kroppen, og det skaper utfordringer for fremkommelighet og ikke minst trafikksikkerhet, sier Sagedal.

‒ Distriktene har liten grunn til å juble, og vi hadde ventet en skikkelig satsning på fylkesveiene nå, sier hun.

I tillegg til veiprosjekter i Oppland/Buskerud, Nordland, Akershus, Hordaland og Hedmark blir det satt av midler til vedlikehold av tunneler. Dette skal stanse forfallet i tunnelene. Men det går utover noe annet.

– En så stor prioritering av tunnelene vil dessverre bety at forfallet vil øke noe på bruer, kaier, drenering og veiutstyr, sier vegdirektøren.

2,3 milliarder skal brukes til fornyingstiltak som i hovedsak går til arbeider med å sørge for at tunnelene oppfyller kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriften.

Det legges også opp til å bruke 638 millioner til skredsikring på riksveier, mens 759 millioner skal gis som tilskudd til skredsikring på fylkesveinettet.

Budsjettet går også til «krig» mot veikriminaliteten. Trafikant- og kjøretøyområdet får 2,4 milliarder.

‒ Vegvesenets omfattende kontrollinnsats ute på veiene videreføres. I tillegg blir etatens tilsynsområde utvidet, og arbeidet mot kriminalitet på veiområdet fortsetter, kommenterer vegdirektøren.

Det er i tillegg foreslått 505 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Dette skal blant annet brukes til å begge midtrekkverk for å hindre møteulykker, utforkjøringer og påkjørsel av gående og syklende. Dette er en nedgang på rundt 50 millioner kroner.

‒ Møteulykkene er de ulykkene som krever flest liv på riksveiene våre, og midtrekkverk er det tiltaket som har best effekt for å eliminere slike ulykker. Med denne reduksjonen vil det gå enda saktere med trygge veiene, sier Sagedal.

Bompengene begynner å svi, og det blir heller ikke færre av disse. Det kommer 13 nye bommer utenfor byene, mens rundt de store byene er planlagt en rekke nye bompunkter de kommende årene.

‒ Tiden er moden for å se på hvordan vi finansierer veibyggingen. Bompenger slår i mange tilfeller feil ut, spesielt rundt byene. Her er investeringsbehovene store og staten bidrar med mye, men vi ser at det også kan slå ut urettferdig for enkeltgrupper, og oppfordrer igjen regjeringen til å tenke nytt, sier Sagedal.

Vi er inne i en teknologisk bilboom, og Statens vegvesen vil være med på denne. De skal jobbe videre med rammevilkårene for intelligente transportsystemer. Det skal legges til rette for at Norge skal ligge i front i bruk av intelligente transportsystemer, der veiteknologi og selvkjørende kjøretøyer inngår.

Til slutt nevner vi at det legges av 780 millioner kroner i budsjettet for bymiljø- og byvekstavtaler. Dette skal gå til tiltak rundt kollektivfelt, holdeplasser og gang- og sykkelveier.

Følg bil24.no på Facebook

Les også

Posten og Buddy Mobility skal utvikle en selvkjørende pakkerobot. (Foto: Posten)

Buddy utvikler selvkjørende kjøretøy for Posten

Buddy Mobility skal utvikle teknologi for det som må være et av verdens mest saktegående …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *